Rēzeknes pilsētas dome ar Latvijas Vides Aizsardzības fonda finansiālu atbalstu laika posmā no 2020. gada 1. septembra līdz 2021. gada 1. augustam īstenos projektu “Mājsaimniecībās izmantoto apkures iekārtu apzināšana un risinājumu izstrāde”.

Projekts tiks realizēts Latvijas vides aizsardzības fonda projektu vadlīnijā „Multisektoriālie projekti” aktivitātē “Sadarbības projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai”. Projekta reģistrācijas Nr. 1-08/51/2020.

Projektā no dažādiem pieejamiem reģistriem un interviju veidā paredzēts apkopot informāciju par mājsaimniecībās izmantotajām apkures iekārtām, to veidiem, vecumu, izmantoto kurināmo, kā arī izstrādāt risinājumus informācijas turpmākai papildināšanai, apstrādei un uzkrāšanai, saskaņā ar Valsts plāna rīcības virzienu “Emisiju samazināšana no sadedzināšanas iekārtām mājsaimniecības sektorā” un tā ietvaros Rēzeknes pilsētas pašvaldībai noteiktajiem uzdevumiem.

Projekta rezultāti būs būtisks pamats papildu pasākumu noteikšanai Rēzeknes pilsētā, lai veicinātu veco apkures iekārtu nomaiņu un pieslēgšanu centralizētajai siltumapgādei, tādējādi samazinot apkures iekārtu radīto piesārņojumu. Projekta rezultāti palīdzēs arī saplānot nepieciešamo papildu finansējumu papildu pasākumu veikšanai mājsaimniecību sektorā nākamajā ES fondu plānošanas periodā. Tāpat projekta gaitā iegūtie un apkopotie dati būs labs sākums datubāzei, radot “informācijas un datu platformu”, kas sniegs, pirmkārt, iespēju apzināt mājsaimniecību izmantotās apkures iekārtas, otrkārt, izstrādāt rīcības plānu un stratēģiju, un, treškārt, sniegs datus, kas ļaus noteikt katras mājsaimniecības un kopējo radīto emisiju izmešu apjomu.

Anketu var sūtīt uz e-pastu arturs.butkevics@rezekne.lv vai personīgi iesniegt domes Iedzīvotāju apkalpošanas centrā. Ja jums nav iespējas ierasties domē, varat zvanīt uz tālr. 646 07683 un vienosieties ar atbildīgo speciālistu, kad viņš varētu izbraukt pie jums.

Projekta kopējās izmaksas ir 41 800 eiro, no kurām LVAF finansējums veido 31 350 eiro, (75%) un pašvaldības finansējums 10 450 eiro (25%).

2 Comments
 1. Anna 2 gadiem atpakaļ

  Kas ir “Apkurināmo iekārtu daudzums”?

  • Artūrs 2 gadiem atpakaļ

   Labrīt.
   Apkurināmo iekārtu daudzums ir domāts, cik konkrētajā mājsaimniecībā tiek izmantoti malkas cepļi.

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?