Kā jau tika ziņots, līgums starp Rēzeknes pilsētas domi un SIA “Ceļi un tilti” par Krasta ielas pārbūvi tika parakstīts 2019. gada 5. jūnijā, bet faktiski, pēc formalitāšu nokārtošanas, būvdarbi sākās 2019. gada oktobrī. Krasta ielas rekonstrukcija posmā no Dārzu ielas līdz Pulkveža Brieža ielai tiek finansēta darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa ietvaros.

Atskatoties uz pagājušo gadu no būvdarbu sākuma, var redzēt, ka ir padarīts liels darbs. Pabeigti zemes darbi, izbūvētas projektā paredzētas komunikācijas – ūdensvads un kanalizācija, uzstādīts jauns ielas apgaismojums. Pašlaik aktīvi notiek betona bruģakmens seguma izbūve. Kopumā, finansiāli līgums izpildīts par 70%.

Projekta Nr.3.3.1.0/19/I/007 “Kultūrtūrisma produktu klāsta pilnveidošana tūrisma uzņēmējdarbības veicināšanai pilsētas vēsturiskajā centrā” kopējās izmaksas ir 1 343 332,22 eiro, t.sk 1 080 077,76 eiro attiecināmās izmaksas, kuras tiek finansētas ar sekojošiem finanšu avotiem: ERAF 816 362,19 eiro, Valsts budžeta dotācija 43 219,17 eiro (4,00%), pašvaldības finansējums 220 496,40 eiro. Neattiecināmas izmaksas 263 254,46 eiro apmērā tiek finansētas no pašvaldības budžeta. Projekts tiek īstenots saskaņā ar 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 593. “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” īstenošanas noteikumi”.

Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Rēzeknes pilsētā, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām. Projektā plānoto darbību rezultātā tiks atbalstīti 3 komersanti, radītas 19 jaunas darba vietas un piesaistītas papildus nefinanšu investīcijas 819 000,00 eiro apmērā.

Informāciju sagatavoja Natālija Kuzņecova

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?