Ņemot vērā esošo situāciju valstī, Rēzeknes pilsētas domes pārvalde “Sociālais dienests” aicina savus klientus, īpaši seniorus, nopietni izvērtēt nepieciešamību nākt klātienē uz Sociālo dienestu. Sazināties var telefoniski, izstāstīt savu problēmu, un kopīgiem spēkiem rast tai risinājumu. Ja tomēr ir jānāk uz Sociālo dienestu, pieņemšanas laikā klientam obligāti ir jālieto sejas maska.

Sociālās palīdzības nodaļa (trūcīgas/maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss, pabalsti, materiālā palīdzība, pamatvajadzību nodrošināšana) turpina klātienes klientu pieņemšanu pēc iepriekšēja pieraksta. Lūdzam ierasties dienestā laicīgi (5 minūtes pirms Jūsu pieņemšanas laika), sociālā darba speciālists sagaidīs Jūs pie ieejas durvīm.

Lai pieteiktos uz pieņemšanu pie sociālā darba speciālista sociālās palīdzības jomā, lūdzam telefoniski sazināties, zvanot uz sekojošiem tālruņa numuriem:

  • statusu pagarināšana, pabalstu noformēšana, konsultācijas – sociālās palīdzības organizatori: Ināra Peļņa, t. 26658062; Nadežda Nikitina, t. 27332267; Alla Nikulina, t. 28334734; Ruta Derbakova; t. 28657110;
  • pirmreizējie klienti, krīzes pabalsts, citi jautājumi – sociālās darbinieces: Vineta Zirnīte, t. 27334457; Sandra Stubure, t. 26639111; nodaļas vadītāja Alīna Klimone, t. 29214429.

Uzmanību! Klātienes pieņemšana tiek nodrošināta tikai tiem klientiem, kuriem ir nepieciešams pagarināt trūcīgā vai maznodrošinātā statusu. Gadījumā, ja nepieciešams noformēt kādu pabalstu statusu laikā vai citu materiālo palīdzību, kurai nav nepieciešams statuss, lūdzam aizpildīto iesniegumu ievietot “iesniegumu kastītē” pie Sociālā dienesta ieejas durvīm (iesniegumā obligāti jānorāda tālruņa numurs). Iesniegumus var iesniegt arī elektroniski, izmantojot www.latvija.lv pakalpojumu.

Elektroniskai saziņai lūdzam sazināties pa e-pastu alina.klimone@rezekne.lv.

Sociālo pakalpojumu nodaļa (sociālie pakalpojumi – sociālās rehabilitācijas pakalpojums, medicīniskās rehabilitācijas pakalpojums, ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojums, sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un personām ar GRT, valsts finansētā asistenta pakalpojums) no 14. oktobra pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē.

Konsultācijas sociālo pakalpojumu jomā iespējams saņemt, rakstot nodaļas vadītājai Inesei Niperei inese.nipere@rezekne.lv vai zvanot pa tālruni 26639222.

Sociālo pakalpojumu nodaļas sniegtie pakalpojumi un kontakti:

  • sociālās rehabilitācijas pakalpojums, VDEĀVK izvērtēšana (sociālā darbiniece Jeļena Koškorjova, tālrunis 29475290);
  • medicīniskās rehabilitācijas pakalpojums, sociālās rehabilitācijas pakalpojumi personām ar garīga rakstura traucējumiem (ekonomiste – nodarbinātības organizatore Inese Bēniņa, t. 27884992);
  • ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojums (sociālā darbiniece Sandra Dudko, tālrunis 26450017);
  • sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (sociālā darbiniece Mārīte Popova, t. 27884992).

Asistentu pakalpojuma atskaišu pieņemšana notiks attālināti, atskaites varēs atstāt pie Dienesta ieejas durvīm tam paredzētajā vietā, veidlapas tiks novietotas pie ieejas durvīm.

Nepieciešamības gadījumā klienti tiks pieņemti klātienē tikai pēc iepriekšējā pieraksta. Lūdzam sazināties telefoniski un pieteikties uz pieņemšanu pie sociālā darba speciālista, zvanot uz minētajiem numuriem.

Atbalsta nodaļa, kas strādā ar ģimenēm ar bērniem, pēc iespējas strādās attālināti, izvērtējot katru gadījumu individuāli.

Atbalsta nodaļas kontakti – sociālās darbinieces darbā ar ģimenēm un bērniem Svetlana Petrova, t. 27878552; Liliāna Kaša, t. 28688766; Marina Červinska, t. 22021020; Natālija Valtere, t. 26664821.

Atbalsta nodaļa attālināti sniegs arī psiholoģisko palīdzību ikvienam, kas jūt tādu nepieciešamību. Psiholoģes Aijas Kondrovas kontakttālrunis ir 29870805. Savukārt Atbalsta nodaļas vadītāja Anita Batare (t. 28302279) izvērtēs jūsu problēmu un novirzīs pie attiecīgajiem speciālistiem, kuru kompetencē ietilpst atbalsta un palīdzības sniegšana.

Atbalsta nodaļa atgādina, ka, ņemot vērā ārkārtas situāciju un to, ka šobrīd bērniem vairāk laika būtu jāpavada mājās, daudzām ģimenēm var būt nepieciešams padoms un atbalsts, lai vieglāk pārvarētu šo saspringto periodu. Vecāki, esiet atbildīgi, ievērojiet valstī noteiktos ierobežojumus, esiet paraugs savam bērnam!  Parasti grūtos brīžos būtu jāmeklē cilvēki vai atbalsta personas, kuri varēs palīdzēt un atbalstīt ar praktisku padomu. Ja jūti, ka netiec galā ar sevi, savām emocijām, trūkst prasmju bērnu aprūpē un audzināšanā, nespēj rūpēties par savu ģimeni un bērniem tādā kvalitātē, kā to darīji iepriekš, lūdz palīdzību Sociālā dienesta Atbalsta nodaļā.

Vienlaikus aicinām visus iedzīvotājus ievērot drošības pasākumus, sargāt sevi un apkārtējus. Ja jūsu redzeslokā ir kāda persona/ģimene, kurai ir nepieciešama palīdzība, lūdzam sazināties ar sociālo dienestu un informēt par situāciju pa minētajiem tālruņa numuriem.

Kopā mēs to varēsim, atbalstīsim viens otru. Vēlam visiem veselību un izturību.

Rēzeknes pilsētas domes pārvalde “Sociālais dienests”

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?