Vairākos medijos publicēta informācija par to, ka Rēzeknes pilsētas pašvaldība nav izpildījusi maksājumu saistības 0.9 miljonu eiro apmērā pret SIA “Latvijas Energoceltnieks” par Rēzeknes 1. Valsts ģimnāzijas atjaunošanas darbu izpildi. Pašvaldība skaidro, ka lielāka daļa no ieturētās summas ir līgumsods par termiņu kavējumu.

Komentējot SIA “Latvijas Energoceltnieks” apgalvojumus par 0.9 miljoniem eiro, ko Rēzeknes pilsētas pašvaldība neesot izmaksājusi par veiktajiem darbiem, Rēzeknes pilsētas domes Pilsētvides un attīstības pārvaldes Telpiskās attīstības plānotāja – stratēģiskās plānošanas speciāliste Marina Labanovska uzsver, ka sakarā ar būvdarbu izpildes termiņa nokavējumu, kuru pieļāva SIA “Latvijas Energoceltnieks”, tika piemērots līgumsods 780 654 eiro apmērā un saskaņā ar noslēgtā līguma noteikumiem tas tiek ieturēts no SIA “Latvijas Energoceltnieks” paredzētajiem maksājumiem. Savukārt maksājumu pārējās daļas 150 955 eiro apmērā samaksas termiņš vēl nav iestājies.

Pilsētvides un attīstības pārvaldes vadītājs Georgijs Orlovs norādīja, ka pašvaldība rēķinājās ar nelieliem papilddarbu apjomiem (455 102 eiro), piešķirot termiņu pagarinājumu par 4,5 mēnešiem, taču arī šajā termiņā būvnieki neiekļāvās: “Kad tika veikta objekta apsekošana, tika konstatēti daudzi defekti, kas apdraudētu arī skolēnu drošību, līdz ar to objektu nebija iespējams pieņemt ekspluatācijā.”

Līgums starp Rēzeknes pilsētas domi un SIA “Latvijas Energoceltnieks” tika noslēgts 2018. gada 4. decembrī. Sākotnējais līguma izpildes termiņš bija noteikts 12 mēneši, taču atkailinot ēkas karkasu no apmetuma un apdarēm, tika konstatēta virkne problēmu, kas bija saistītas ar ēkas būvkonstrukcijām, tāpēc paralēli tika izstrādātas nepieciešamās būvprojekta izmaiņas. Pēc visu nepieciešamo būvprojektu izmaiņu saņemšanas, papildus būvdarbu izpildei nepieciešamo termiņa pagarinājumu noteica neatkarīgi būveksperti SIA “CMB”. Pamatojoties uz ekspertīzes atzinumu, Rēzeknes pilsētas dome un SIA “Latvijas Energoceltnieks” noslēdza vienošanos par būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu par 4,5 mēnešiem, saskaņā ar kuriem SIA “Latvijas Energoceltnieks” bija pienākums pabeigt visus darbus līdz 2020.gada 15.maijam.

Diemžēl SIA “Latvijas Energoceltnieks” nepabeidza būvdarbus šajā termiņā. 2020. gada maijā un jūnijā, un vairākkārt veicot ēkas apsekošanu, tika konstatēti nepabeigti un arī nekvalitatīvi veikti būvdarbi. Tika konstatēti rupji pārkāpumi būvdarbu izpilddokumentācijas noformēšanā ar nolūku slēpt būvdarbu veikšanu pēc nolīgtā termiņa, sakarā par ko Rēzeknes pilsētas dome pat bija spiesta vērsties Būvniecības valsts kontroles birojā un Latvijas Būvinženieru savienības Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcijā ar iesniegumiem par SIA “Latvijas Energoceltnieks” atbildīgo būvspeciālistu profesionālās darbības un atbildības izvērtēšanu.

Tikai augustā vidū pašvaldība varēja uzsākt ēkas nodošanas ekspluatācijā procedūru un Būvniecības valsts kontroles biroja akts par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā tika saņemts 28. augustā.

“Latvijas Energoceltnieks” pārstāvji minēja, ka nolīgtie apakšuzņēmēji ir nonākuši ķīlnieku jomā, savukārt pašvaldības speciālisti uzsver, ka uzņēmums pats slēdza līgumus ar apakšuzņēmumiem, tādējādi uzņemoties atbildību par saistību izpildi. Ja apakšuzņēmumi darbus nodeva termiņos un atbilstošā kvalitātē, uzņēmumam “Latvijas Energoceltnieks”, kas ar viņiem noslēdzis līgumu, ir jāuzņemas atbildība par finansiālajām saistībām. “Pašvaldība nav tiesīga un nevar uzņemties atbildību par SIA “Latvijas Energoceltnieks” finanšu saistību neizpildi pret apakšuzņēmējiem,” situāciju komentēja G.Orlovs.

1. jūlijā uzņemtie foto:

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?