“Rēzeknes Vēstnesis” turpinās informēt iedzīvotājus