Domājams, ka jau esat lasījuši informāciju par to, ka Latvijas pašvaldību informatīvo izdevumu darbā ieviestas izmaiņas likumdošanas līmenī, – 26. oktobrī valsts prezidents parakstīja attiecīgus grozījumus likumā “Par pašvaldībām”, ko Saeima pieņēma 8. oktobrī un tie stāsies spēkā 2. novembrī.

Minētie grozījumi nosaka: “Pašvaldība ir tiesīga izdot informatīvu izdevumu – periodisku iespiedtehnikā izdotu izdevumu, kurā tā informē vietējos iedzīvotājus par šā likuma 6. pantā noteikto funkciju izpildi, kā arī publicē šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteikto informāciju. Informatīvajā izdevumā publicē tikai šajā pantā minēto informāciju, un tas ir pieejams bez maksas. Informatīvo izdevumu izdod ne biežāk kā vienu reizi mēnesī. Šis ierobežojums neattiecas uz informatīvajiem izdevumiem, kuros publicē tikai pašvaldības un tās institūciju pieņemtos tiesību aktus un to skaidrojumus.”

Vienkāršāk sakot, vietējās varas (mūsu gadījumā – pilsētas domes) pienākums ir informēt iedzīvotājus par savu darbu, – to neviens nav atcēlis, un tai ir tiesības pildīt šo pienākumu, izdo-dot savu periodisku izdevumu. Būtībā noteikums ir tikai viens – par pašvaldības darbu paplašināti ziņot ne biežāk kā reizi mēnesī. Biežāka izdevuma klajā nākšana ir pieļaujama ar nosacījumu, ka tas satur tikai uz normatīvajiem aktiem attiecināmas publikācijas. Tādas ir, piemēram, rīkojumi, lēmumi, noteikumi, instrukcijas, nolikumi, ko pieņem pašvaldība un tās struktūrvienības (pārvaldes, iestādes utt.). Tāpat šādā izdevuma numurā pilsētas domes priekš-sēdētājs, deputāti, struktūrvienību vadītāji un speciālisti ir tiesīgi komentēt šos lēmumus, sniegt attiecīgus skaidrojumus iedzīvotājiem.

Minētie grozījumi stāsies spēkā šī gada 2. novembrī. Līdz ar to informējam, ka turpmāk Rēzeknes pilsētas domes bezmaksas informatīvais izdevums “Rēzeknes Vēstnesis” nāks klajā divreiz mēnesī, tāpat kā līdz šim – sestdienās.

Vienā no numuriem būs jau minētā Rēzeknes pilsētās domes oficiālā informācija un komentāri saistībā ar to. Otrajā – apjoma ziņā plašākā numurā, tāpat kā līdz šim informēsim par pēdējā laika aktuālākajiem jautājumiem un notikumiem pašvaldībā visās tās darbības jomās. Šī numura saturs nepiedzīvos būtiskas izmaiņas, jo mēs arī pirms grozījumu pieņemšanas strādājām, ievērojot likuma normas.

Neviens nav liedzis pašvaldības iedzīvotājiem tiesības pēc pieprasījuma saņemt informāciju viņiem saprotamā valodā. Turpināsim paralēli izdot “Rēzeknes Vēstnesi” valsts valodā un krievu valodā.

Nevaru neminēt to, ka pēdējā pusgada laikā iesniegumu skaits, kuros iedzīvotāji lūdz piegādāt viņiem “Rēzeknes Vēstnesi” krievu valodā, ir manāmi pieaudzis, – ir ap 4000 šādu iesniegumu!

Taisnīguma labad jāatgādina, ka pašvaldības iedzīvotāji ir tiesīgi arī atteikties no izdevuma piegādes, nav svarīgi, kādā valodā tas drukāts. Šādu iesniegumu ir ļoti maz. Redakcijā saņemam arī daudz zvanu ar lūgumu piegādāt izdevumu uz novadu, ko mums, protams, nav tiesību darīt. Lasītāji dalās ar mums savos lūgumos un problēmās, lūdz par tām ziņot attiecīgiem speciālistiem, savukārt atbildes publicēt populārajā rubrikā “Kurš atbildēs?”. Seniori – pašvaldības iedzīvotāju kategorija, kam vecuma dēļ nav iemaņu darbā ar datoru un līdz ar to arī iespējas smelties informāciju no interneta, – uzsver, cik ērti ir saņemt nepieciešamo informāciju mājās, ka nav jāstaigā pa iestādēm un kabinetiem, nav jātērē jau tāpat mazā pensija privātu laikrakstu iegādei, kuros “tiek pārpublicēts viss, kas jau bija jūsu izdevumā, un tas, ko mums jau bērni datorā izlasīja”. Tikai mēs par to nerakstām, kā arī nekad neiedziļināmies polemikā ar tiem, kam nav pa prātam “krāsainais un optimistiskais domes laikraksts”.

Mēs vienkārši darām savu darbu – informējam un turpināsim to darīt, tāpat kā līdz šim, ievērojot likuma normas.

Nobeigumā vēlos pievērst Jūsu uzmanību tam, ka nākamais izdevuma “Rēzeknes Vēstnesis” numurs ar tiesisku informāciju iznāks 14. novembrī, plašāks numurs ar mēneša notikumu apkopojumu – 28. novembrī.

Pateicamies lasītājiem par atbalstu un vēlam mums visiem tikai labas ziņas!

Edita Melehova, Rēzeknes pilsētas domes informatīvā izdevuma “Rēzeknes Vēstnesis” redaktore

2 Comments
  1. rezeknietis 2 gadiem atpakaļ

    Ļoti labi!!!!!!Mes pateicamies domei par iespeju saņemt objective informāciju!!!

  2. Mes. iespeju. objective. 2 gadiem atpakaļ

    Tiešām žēl, ka tikai 2 reizes mēnesī. Tas nozīmē, ka mana daudzīvokļu māja to saņems reizi mēnesī vai vēl retāk. Jo piegādātāji ik reiz ir jābaksta lai saņemtu Vēstnesīti!

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?