Lai mazinātu COVID-19 izplatības negatīvo ietekmi uz saimniecisko darbību, Rēzeknes pašvaldībā tiks piešķirts 90% atvieglojums nekustamā īpašuma nodoklim viesu izmitināšanas, sabiedriskās ēdināšanas un skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem.

Ceturtdien, 19. novembrī, Rēzeknes pilsētas domes sēdē tika apstiprināti saistošie noteikumi Nr.28 “„Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība,  lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi uz saimniecisko darbību Rēzeknē”, kas nosaka kārtību, kādā piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus saimnieciskās darbības veicējiem.

Noteikumi paredz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus nodokļa maksātājiem 90 % apmērā no 2020.gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par ēkām (telpu grupām) un zemi.

“Sākotnēji bija plānots piešķirt atvieglojumus viesnīcu sektora uzņēmējiem, taču pēc deputātu diskusijām komiteju sēdē tika pieņemts lēmums sarakstu papildināt ar uzņēmējdarbības nozarēm, ko visvairāk skāruši spēkā esošie ierobežojumi. Arī Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas administrācija aktīvi strādā pie tā, lai komersanti saņemtu atbalstu. Pēc šī lēmuma mēs turpināsim apzināt vietējos uzņēmējus un meklēsim iespējas tos atbalstīt,” pieņemto lēmumu komentēja Domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un investīciju jautājumos Aleksejs Stecs.

Rēzeknes SEZ pārvalde 2020.gadā ir organizējusi projektu konkursus līdzfinansējuma piešķiršanai no Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komercdarbības atbalsta fonda, kuru ietvaros ir piešķirts atbalsts 10 komercsabiedrību projektiem ieguldījumiem apgrozāmajos līdzekļos, kas saistīti ar drošības pasākumu izpildi COVID19 seku mazināšanai un novēršanai, tai skaitā, termokameru, bezkontakta dezinfekcijas ierīču, sejas aizsargmasku u.c. aizsarglīdzekļu iegādei.

Papildus Rēzeknes SEZ pārvalde ir piešķīrusi atbalstu, samazinot nomas maksu par nekustamo īpašumu, atbilstoši komercsabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumu procentuālajam samazinājumam attiecīgajā mēnesī, bet nepārsniedzot 90 % no nomas līgumā noteiktās nomas maksas.

Lai pieteiktos nodokļa atvieglojumu saņemšanai, nodokļa maksātājs līdz 2020.gada 31.decembrim iesniedz Rēzeknes pilsētas domes Finanšu pārvaldē motivētu iesniegumu ar apliecinājumu, ka ēkā (telpu grupā) tiek sniegti viesu izmitināšanas, sabiedriskās ēdināšanas vai skaistumkopšanas pakalpojumi. Nodokļa maksātājs iesniegumam pievieno Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā sagatavotās veidlapas par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta uzskaitei un piešķiršanai izdruku vai norāda sistēmā izveidotās un apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas numuru.

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?