Rēzeknes pilsētas pašvaldība šā gada 1. aprīlī uzsāka īstenot projektu “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Rēzeknes pilsētas pašvaldībā” (projekta Nr. 9.3.1.1/19/I/050). Projekta mērķis ir sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Rēzeknes pilsētas pašvaldībā, atbilstoši pašvaldības attīstības programmā noteiktajām prioritātēm.

Atskatoties uz paveikto, 2020. gadā tika uzsākti būvdarbi objektā “Dienas aprūpes centra un specializēto darbnīcu izveide personām ar garīga rakstura traucējumiem Viļānu ielā 10” un šogad plānots objektu nodot ekspluatācijā. Būvdarbu ģenerāluzņēmējs ir SIA “ASKO AS”, būvuzraudzību nodrošina SIA “Marčuks”, autoruzraudzību nodrošina SIA “Astegro”.

Šogad tika uzsākti arī objekta “Zemnieku ielas 16A 2.stāva pārbūves un pieguļošās teritorijas labiekārtošanas būvdarbi”, dienas aprūpes centra un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma centra izveidei bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Objektu plānots nodot ekspluatācijā 2021. gada pirmajā ceturksnī. Būvdarbu ģenerāluzņēmējs ir SIA “Latgalija”, būvuzraudzību nodrošina SIA “Marčuks”, autoruzraudzību nodrošina SIA “Astegro”.

Dotajā brīdī ir izsludināti iepirkumu konkursi, infrastruktūru objektiem, kuros paredzēti grupu dzīvokļu izbūves būvdarbi – infrastruktūras objektā Atbrīvošanas alejā 147A un infrastruktūras objektā Atbrīvošanas alejā 151-3A. Sīkāka informācija pieejama elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) sadaļā e-konkursi.

Jaunais 2021. gads deinstitucionalizācijas procesu īstenošanā būs intensīvs un mērķtiecīgs, lai jau 2022. gadā pilnībā tiktu pabeigta deinstitucionalizācijas infrastruktūras izbūve un tiktu uzsākta plānoto pakalpojumu sniegšana mērķgrupām.

Projekts ir neatsverams ieguldījums un atbalsts pašvaldībai ceļā uz iekļaujošiem, sabiedrībā balstītiem sociāliem pakalpojumiem iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai. Rēzeknē projekta ietvaros bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem tiks izveidots sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs un dienas aprūpes centrs Zemnieku ielā 16A, bet personām ar garīga rakstura traucējumiem tiks izveidots dienas aprūpes centru un specializēto darbnīcu pakalpojums Viļānu ielā 10 un grupu dzīvokļi Atbrīvošanas alejā 147A un Atbrīvošanas alejā 151-3A.

Atgādinām, ka ne tikai Rēzeknes pilsētā, bet arī visā Latvijā notiek deinstitucionalizācija – lielie institucionālās aprūpes centri tiks aizstāti ar sabiedrībā balstītiem sociālajiem pakalpojumiem un ģimeniskai videi pietuvinātiem pakalpojumiem.

Rēzeknes pilsētas pašvaldības realizācijā esošā projekta kopējās izmaksas – 2 485 412,67 eiro, no tām ERAF finansējums – 1 591 200,01 eiro, valsts budžeta dotācija – 84 240,00 eiro, Rēzeknes pilsētas domes līdzfinansējums – 809972,66 eiro, no tā publiskās attiecināmās izmaksas – 690 792,29 eiro un publiskās neattiecināmās izmaksas – 119 180,37 eiro.

Projekta īstenošanas laiks: 2020. gada aprīlis – 2022. gada jūnijs.

Projekts tiek īstenots 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” 1. kārtas ietvaros.

Informāciju sagatavoja Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes “Sociālais dienests” projektu vadītāja Jekaterina Jefremova

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?