Uzņēmuma “Ainavu izpētes un plānošanas institūts” speciālisti izstrādājuši detalizētu un visaptverošu Rēzeknes pilsētas apstādījumu koncepciju. Pēc tam, kad Rēzeknes pilsētas domes deputāti to apstiprinās, šis dokuments kļūs par vienu no pilsētas attīstības instrumentiem līdz ar pilsētas attīstības programmu 2014.-2020. gadam un pilsētas teritorijas apbūves un izmantošanas noteikumiem.

Rēzeknes pilsētas apstādījumu koncepciju plānots apstiprināt Domē janvāra sākumā. Līdz tam brīdim visi interesenti var iepazīties ar koncepciju sadaļā Pašvaldība/Oficiālā informācija/Publiskā apspriešana. Jautājumus un priekšlikumus lūgums līdz 23. decembrim sūtīt uz e-pastu natalija.sinicina@rezekne.lv.

Izstrādātā koncepcija ir plašs dokuments, kas sastāv no vairākām sadaļām, tajā skaitā ir esošās situācijas analīze, problemātisko zonu noteikšana un ieteikumi šo problēmu risināšanai. Piemēram, ainavu dizaina speciālisti uzskata, ka pilsētvidē un zaļo apstādījumu struktūrā Rēzeknē šobrīd nav stingras struktūras un īpašu unikālu vides elementu, kas mūsu pilsētu darītu atpazīstamu. Mēs neizmantojam pilnvērtīgi reljefa potenciālu un mums pagaidām nav atzīmētas un iekārtotas vietas (punkti), no kurām paveras gleznainākie skati uz pilsētu. Tāpat speciālisti iesaka pamainīt pilsētas sabiedriskajās teritorijās stādāmo augu sortimentu.

Apstādījumu koncepcijā ir sniegti skaidri ieteikumi par to, kur un kādā veidā jāattīsta jaunās zaļo apstādījumu teritorijas – tā saucamās “zaļās kabatas” ar iekārtotām atpūtas vietām tur, kur pulcējas cilvēki. Tāpat pilsētā ir sniegtas rekomendācijas par jau esošo Rēzeknes parku, skvēru un mežaparku kopšanu un labiekārtošanu. Turklāt katram objektam ir sniegti ieteicamo augu saraksti, koku vainagu veidošanas padomi un iespējamie labiekārtošanas varianti – soliņi, urnas, interesanti vides objekti.

Koncepcijas izstrādātāji ņēma vērā, ka caur Rēzekni jau iet daži Eiropas un Latvijas velo maršruti, bet tuvākajā nākotnē plānota vēl dažu veloceliņu parādīšanās Rēzeknē un to apvienošana vienā tīklā. Velosipēdistu atpūtas vietas, tostarp arī iebraucot pilsētā, ērtas velosipēdu novietnes – tas viss jau ir paredzēts koncepcijā. Starp citu, koncepcijas izstrādātāji ieklausījās iedzīvotāju viedoklī un daudzās vietās pilsētas centrā iesaka palielināt puķudobju skaitu ar krāšņiem ziediem. Strādājot pie koncepcijas, tika aptaujāti 200 pilsētas iedzīvotāji, un patīkami, ka daudzi jau tagad savu pilsētu uzskata par sakoptu un drošu, lai arī atzīmē, ka labiekārtošanā lielāka uzmanība jāpievērš ielu seguma un trotuāru nomaiņai un apgaismojuma jautājumam (īpaši perifērijas ielās).

“Lai pilsēta no ainavu dizainera viedokļa izskatītos pēc iespējas kā vienots veselums, un kļūtu vēl pievilcīgāka gan iedzīvotāju, gan pilsētas viesu acīs, koncepcijas ieteikumus jāpilda arī privāto teritoriju īpašniekiem. Nav runa par jau esošajiem zaļajiem apstādījumiem, lai gan tos arī attiecīgi jākopj. Tomēr, izstrādājot jaunu būvprojektu, vajadzēs salīdzināt to ar apstādījumu koncepciju, lai zinātu, kādus apstādījumu risinājumus konkrētajai mūsu pilsētas teritorijai piedāvā speciālisti. Tāpēc potenciālajiem būvētājiem iesakām iepazīties ar koncepciju vēl pirms tā ir oficiāli apstiprināta,” pastāstīja vides un ainavu pārvaldības speciāliste Natālija Siņicina.

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?