Mācības attālinātā režīmā, kas bija jāievieš, lai novērstu Covid-19 izplatību, atklāja virkni “vājo vietu” šāda mācību procesa organizācijā. Viena no tām – tehnoloģiskā nodrošinājuma trūkums. Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) solīja to novērst, piešķirot izglītības iestādēm līdzekļus datortehnikas iegādei.

Rēzeknes pilsētas domes Izglītības pārvaldes vadītājs Arnolds Drelings informē, ka tehnoloģiskā aprīkojuma piegāde skolām plānota decembrī. Šiem mērķiem kopā piešķirts 3 970 000 eiro no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” ar mērķi samazināt Covid-19 negatīvo ietekmi uz izglītības jomu.

Jāmin arī, ka ar 1. septembri vispārējā izglītībā pakāpeniski ievieš pilnveidotu mācību saturu, tāpēc IZM uzskata, ka, lai sasniegtu noteiktos mērķus, izglītības iestādēm jābūt nodrošinātām ar nepieciešamajiem resursiem moderna izglītības procesa īstenošanai, tostarp skolu rīcībā jābūt portatīvajiem datoriem.

Pēc IZM ieceres, izglītības iestādēs varēs ikdienā lietot datortehniku gan mācību procesa modernizācijai, gan attālinātām mācībām.

Lai noteiktu portatīvo datoru daudzumu katrai konkrētai vispārizglītojošai vai specializētai skolai, IZM ņēma vērā audzēkņu daudzumu 7.–12. klasē un izmantoja speciālu formulu aprēķinam. Rezultātā: Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija saņems 25 portatīvos datorus, Rēzeknes 5. vidusskola – 24, 6. vidusskola – 22, 3. vidusskola – 21, 4. vidusskola – 13, Rēzeknes pamatskola-attīstības centrs – 13. Kopā Rēzeknei būs 118 tehnikas vienības.

Anotācijā lēmumam par līdzekļu piešķiršanu tehnoloģiskā aprīkojuma iegādei norādīts, ka izglītības iestādes, kas realizē mācību vides uzlabošanas projektus ar ES struktūrfondu līdzfinansējumu, jau ir pietiekamā mērā nodrošinātas IT komunikāciju ziņā, tāpēc papildu atbalstu no IZM nesaņems. Mūsu pilsētas kontekstā runa ir par Rēzeknes 2. vidusskolu un Valsts 1. ģimnāziju. Rēzeknes Sākumskola netiek ņemta vērā, jo datortehnikas vienību skaits tiek aprēķināts, ņemot vērā skolēnu daudzumu 7.–12. klasē.

Jekaterina Smolicka, pašvaldības izdevums “Rēzeknes vēstnesis”

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?