Pēdējā laikā mēs arvien biežāk aizdomājamies, cik solidāra ir sabiedrība, kurā mēs dzīvojam, ciktāl mēs katrs rezonējam uz sabiedrībā aktuālām problēmām un kādu ieguldījumu esam gatavi sniegt, lai palīdzētu tās risināt. Darba projekts ir iespēja darba devējiem solidarizēties, lai sekmētu 18–30 gadus vecu jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanos darba tirgū. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) piedāvā finansiālu atbalstu darba devējiem Latvijas jauniešu nodarbināšanai 3-12 mēnešu periodā. Jaunieši ar ierobežotām iespējām programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” ietvaros ir plaša grupa – jaunieši ar veselības problēmām, ar mācību grūtībām, ar sociālajiem vai ekonomiskajiem šķēršļiem, ar kultūras atšķirībām, no attālajiem reģioniem, jaunieši, kas nestrādā, nemācās un neapgūst arodu (NEET situācijā) u.c.

Darba projekta īstenošanu rudens pusē Rēzeknes pilsētā un novadā ir uzsākušas trīs organizācijas: uzņēmums SIA “Partums”, īstenojot projektu “Mācos, lai praktizētu, praktizēju, lai darītu”, uzņēmums SIA “Affix” sevi pieteicis ar projektu “Patstāvīgs jaunietis darba tirgū iespēja patstāvībai darba tirgus jaunpienācējiem”, savukārt biedrība “Sedna” piedāvā jauniešiem apgūt pirmās darba iemaņas projekta “Pirmie soļi darba tirgū” ietvaros. Ir aizritējuši četri mēneši un darba grupas atzīst, ka, jauniešu iesaistīšanos projekta aktivitātēs novērtē kā papildu resursu, lai uz jau ierastām lietām un saimnieciskajiem procesiem spētu palūkoties no cita skatu punkta. Jaunieši ar interesi steidz pildīt organizācijās noteiktos darba uzdevumus un pienākumus, nonākot problēmsituācijās labprāt piedāvā savus risinājumus, kā arī mēģina izprast sekmīgas sadarbības pamatprincipus.

Organizācijas pateicas JSPA par atbalstu projektu īstenošanā un piedāvātajām apmācībām. Septembrī Rēzeknē tika organizētas pirmās apmācības par kvalitātes aspektiem Darba projektos. Savukārt projektu koordinatoriem, mentoriem un darbinieka atbalsta personām bija iespēja piedalīties triju dienu apmācībās Baltezerā, iegūt zināšanas par to, kā atbalstīt jauniešus mācīšanās procesā, izprast, kādus rīkus var izmantot mācīšanās procesa virzīšanai un kā tos pielāgot savām vajadzībām. Apmācību vadītāji dalījās pieredzē par koučinga pieeju, Youthpass un mūžizglītības kompetencēm, darba grupās notika mentorēšanas sesiju praktizēšana, tika izveidoti mācīšanās atbalsta plāni.

Projekti “Mācos, lai praktizētu, praktizēju, lai darītu”, “Patstāvīgs jaunietis darba tirgū iespēja patstāvībai darba tirgus jaunpienācējiem”, “Pirmie soļi darba tirgū”, tika finansēti ar Eiropas Komisijas programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” un valsts budžeta finansiālu atbalstu. Šī  publikācija atspoguļo vienīgi autoru uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Vairāk informācijas: https://jaunatne.gov.lv/lv/eiropas-solidaritates-korpuss/eiropas-solidaritates-korpuss

Karmena Kotāne, SIA “Partums”

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?