Jau kopš pavasara dzīvojam pavisam neierasti un daudzas lietas, kas bija mūsu ikdienas neatņemama sastāvdaļa, ir mainījušas veidolu vai pazudušas pavisam. Dzīvot un strādāt pandēmijas apstākļos nav vienkārši. Nemitīgi jārod radoši risinājumi, kā turpināt darbību, nezaudējot saikni ar citiem. Radošums tik tiešām ir bijis arī 2020. gada Rēzeknes Tūrisma attīstības centra darbību raksturojošais vārds. Situācija, kā arī ierobežojumi visu laiku ir mainījušies, un līdz ar tiem transformējušies gan globālie, gan lokālie ceļošanas paradumi.

Sākoties ārkārtas situācijai valstī pavasarī, Rēzeknes Tūrisma informācijas centrs apturēja klientu apkalpošanu klātienē, tomēr darba process neapstājās. Laikā, kamēr apmeklētājiem centra durvis bija slēgtas, pilsētas Tūrisma attīstības centrā norisinājās darbs pie tā, lai pilsētas tūrisma objekti būtu baudāmi arī ārkārtas apstākļos. Tika izveidoti un popularizēti pastaigu maršruti, tajā skaitā lietojami ar digitāliem palīglīdzekļiem, piemēram, audiogidiem. Tāpat, domājot, kā nodrošināt vietējiem un pilsētas viesiem drošu un interesantu brīvā laika pavadīšanu Rēzeknē, tika izstrādāta pirmā piedzīvojumu orientēšanās spēle “Cita Rēzekne”, kas kopš vasaras bija pieejama gan pilsētas viesiem, gan vietējiem. Līdz ar dažādu ierobežojumu mīkstināšanu, maijā Tūrisma informācijas centrs atsāka pieņemt klientus klātienē.

Vasara bija ļoti aktīva, TIC kopējais apmeklētāju skaits, salīdzinājumā ar iepriekšējo vasaru, palielinājās par 11%, bet Latvijas ceļotāju – pat par 20%. Pateicoties “Baltijas burbulim” sagaidījām arī daudz tūristu no kaimiņvalstīm – Lietuvas un Igaunijas (salīdzinājumā ar 2019. gadu, vairāk nekā par trešdaļu). Bet pārējo ārzemju tūristu īpatsvars zināmu iemeslu dēļ, protams, ir sarucis, piemēram, no Krievijas – 10 reizes, no Vācijas – 4 reizes.

Visu vasaru aktīvi organizējām dažādas tematiskās ekskursijas: bērnu ekskursija “Dārgumu meklējumos jeb Rositten ekspedīcija”, vēsturiskā ekskursija pa Latgales ielu, veloekskursija “7 Rēzeknes pakalni” u.c. Tomēr arī šajā laikā mēs neatmetām domu par dažādu papildaktivitāšu realizēšanu. Tā radās vēl viena digitāla pilsētvides spēle aplikācijā “Roadgames”, kas pilsētā būs pieejama vēl līdz nākamā gada augustam un piedāvā izdzīvot atraktīvu piedzīvojumu ar intelektuāliem un fiziskiem izaicinājumiem.

Sākoties gada tumšākajam posmam, rudens mūs lutināja ar labiem laikapstākļiem, un, lai aicinātu gan pilsētas viesus, gan vietējos doties pastaigās pa pilsētu, Tūrisma attīstības centrs vēlreiz apkopoja un aktualizēja pilsētā pieejamos audiogidus, kas ir lielisks papildlīdzeklis pandēmijas apstākļos. Tāpat tika izstrādāta “Rudens spēle”, kuras mērķis bija pievērst uzmanību jaunajai pilsētas vizuālajai identitātei un tam, ka tā veidota, izmantojot pilsētas arhitektūras simboliku. Šī spēle no citām atšķīrās ar to, ka nebija piesaistīta digitālai videi. To īpaši novērtēja vecāka gadagājuma pilsētnieki.

Apkopojot visu spēļu rezultātus, atklājās, ka laikā no 1. jūnija līdz šī gada decembrim Rēzeknes Tūrisma attīstības centra piedāvātās spēles ir spēlējuši aptuveni 1000 cilvēki. Tas ir ievērojams skaitlis, ņemot vērā, ka tie ir tikai reģistrētie un savus rezultātus iesniegušie spēlētāji. Priecē, ka esam varējuši sniegt iespēju gan tūristiem, gan pilsētniekiem pavadīt savu laiku aktīvi, iepazīstot Rēzekni.

Un arī pašlaik, atkārtoti izsludinātas ārkārtējās situācijas laikā, turpinām gatavoties tūristiem efektīvākai informācijas pasniegšanai par Rēzeknes tūrisma piedāvājumiem un arī ērtākai ceļotāju navigācijai: tiek gatavoti jauni tūrisma ceļveži, kas būs pieejami gan drukātā, gan digitālā veidā 6 valodās; tiek uzstādītas ceļa norādes uz nozīmīgākajiem pilsētas tūrisma un kultūras objektiem; tiek gatavots uzstādīšanai pilsētas reprezentatīvais baneris ceļotājiem, kas Rēzekni apmeklē tranzītā, kā arī daudz laika tiek veltīts, strādājot ar tūrisma informatīvajiem portāliem.

Noteikti, šī Covid-19 krīze mums ir devusi jaunas, vērtīgas mācības un pat pavērusi jaunas iespējas, devusi impulsu tūrisma nozarei radīt inovatīvus produktus. Arī Rēzeknes Tūrisma attīstības centrs ir izmantojis šo pārmaiņu laiku un radījis jaunus piedāvājumus: tematiskos brīvdienu maršrutus, virtuālas piedzīvojumu spēles pilsētā u.c. Tāpēc aicinām pielāgoties situācijai, izmantot izdevību būt tūristiem pašiem savā valstī un, iespējams, arī savā pilsētā.

Jeļena Kijaško, Rēzeknes tūrisma attīstības centra vadītāja

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?