Atbrīvošanas alejā 155A Ziemeļu rajona šķeldas katlumājā tiek veikta katlu regulēšana un jau tuvākajā laikā plānots jaunbūvi nodot ekspluatācijā. Jaunā katlumāja tiks kurināta ar šķeldu, kas ļaus samazināt gāzu emisiju izmešus par 6449 CO2 gadā.

Katlumājā ir uzstādīti divi jauni šķeldas katli, katrs ar 3MW jaudu ar apsaisti un pieslēgumu pie esošās Ziemeļu rajona katlumājas līdzšinējā gāzes katla “Vitomax 100” ar jaudu 2,9 MW aizvietošanai. Esošā katlumāja, kur uzstādīti ūdens sildīšanas katli, kas darbojas ar dabasgāzi, nodrošinās siltuma pīķa slodžu nosegšanu.

Projekta mērķis ir veicināt ražošanas efektivitāti un vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajona centralizētajā siltumapgādes sistēmā, veicot siltumjaudu palielināšanu, ražošanas procesa modernizēšanu un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu. Būvniecības darbi tiek īstenoti projektā “Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajona katlumājas efektivitātes paaugstināšana, aizvietojot fosilā kurināmā siltumavotu ar atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumavotu” (Nr. 4.3.1.0/18/A/028).

Būvdarbu veicējs ir pilnsabiedrība “Binder Nord”, būvprojekta izstrādātājs SIA “Alberta projekts” un būvuzraudzību nodrošina SIA “Būves un būvsistēmas”.

Projekta īstenošanas kopējās izmaksas ir 4 438 300,57 eiro, Kohēzijas fonda atbalsts ir 40% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 1 356 806,80 eiro apmērā.

Informāciju sagatavoja SIA “Rēzeknes siltumtīkli”

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?