Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā 2020. gada 23.novembrī tika pieņemti grozījumi, kas stājās spēkā 2021.gada 1.janvārī, nosakot svarīgākos ar sociālās palīdzības minimuma nodrošināšanu saistītos kritērijus, tajā skaitā, garantētā minimālā ienākumu slieksni 109 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 eiro pārējām personām mājsaimniecībā (iepriekš garantētais minimālais ienākumu līmenis personai bija noteikts 64 eiro mēnesī). Atbalsts zemu ienākumu mājsaimniecībām tiek palielināts, tādējādi sekmējot visām trūcīgām personām iespēju izmantot savas sociālās tiesības. Ņemot vērā minēto, bija nepieciešams pārskatīt Rēzeknes pilsētas pašvaldībā noteiktos brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu veidus, apmēru un pārklājumu, jo izmaiņas valsts likumdošanā, būtiski ietekmēja pašvaldības sociālās palīdzības jomu, palielinot izdevumus obligāti maksājamajiem pabalstiem. Ņemot vērā minēto tikai veikti grozījumi pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.15 “Par papildus materiālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā” un saistošajos noteikumos Nr.4 “Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības atbalstu bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam”

Saistošo noteikumu grozījumi paredz, ka Rēzeknes pilsētas pašvaldībā vairs netiks piešķirts un izmaksāts apbedīšanas pabalsts, pabalsts personām, kuras atgriezušās no ieslodzījuma, pabalsts pirmklasniekiem, pabalsts dokumentu noformēšanai un pabalsts izglītības ieguves atbalstam.

Pašvaldība turpinās nodrošināt ēdināšanas pabalstu izglītojamiem (bērnudārza un skolas pusdienu (no 5. līdz 9. klasei) apmaksu) trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, piešķirs pabalstu krīzēs situācijās, pabalstu jaundzimušā aprūpei, pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā, svētku pabalstu politiski represētām personām, nodrošinās zupas virtuvi trūcīgām personām, kā arī nodrošinās Ziemassvētku dāvanas trūcīgo mājsaimniecību bērniem (līdz 15 gadiem) un bērniem ar invaliditāti.

Pašvaldība turpinās arī atbalstīt daudzbērnu ģimenes, piešķirot 50% atlaidi bērnudārza izdevumu apmaksai, ka arī atbalstīs bērnus ar invaliditāti, piešķirot ēdināšanas pabalstu 100% bērnudārza izdevumu apmaksai.

Ir palielināts sociālais atbalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas. Pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai, atbilstoši grozījumiem ir paaugstināts līdz 218,00 eiro un personām ar invaliditāti kopš bērnības 327,00 eiro, vienreizējais pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei ir paaugstināts līdz 820,05 eiro, pabalsts ikmēneša izdevumiem izglītojamam ir paaugstināts līdz 109,00 eiro un personām ar invaliditāti kopš bērnības līdz 163,00 eiro.

Informāciju sagatavoja Alīna Klimone, Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes “Sociālais dienests” Sociālās palīdzības nodaļas vadītāja

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?