Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde “Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” izsludina konkursu par līdzfinansējuma piešķiršanu mazajiem jaunatnes iniciatīvu projektiem. Konkursa mērķis ir atbalstīt Rēzeknes pilsētā darbojošās jauniešu nevalstiskās organizācijas, īpaši audzēkņu pašpārvaldes, jauniešu neformālās grupas, veicināt jauniešu līdzdalību pilsētas kultūras, sociālajos, ekonomiskajos un politiskajos procesos.

Konkursa pamatkritēriji:

  • jaunatnes iniciatīvu projekts realizē jauniešu kultūras, sporta, jaunatnes līdzdalības, karjeras veicināšanas, jauniešu neformālās izglītības, veselīgas, vides u.c. jauniešiem interesantus pasākumus, neformālās izglītības apmācības, aicinot piedalīties visus ieinteresētos jauniešus. Prioritāte – nodrošināt atbalstu pašpārvalžu darbībai, to iniciatīvām, jauniešu līdzdalības veicināšanai un iekļaušanai sabiedrībā (stiprināt izglītojamo pašpārvaldes ilgtspējīgu modeli, nodrošinot izglītojamo līdzdalību lēmumu pieņemšanā izglītības iestādēs un ārpus tām; pašpārvalžu kapacitātes stiprināšana un aktivitāšu organizēšana ar mērķi sekmēt jauniešu aktīvo pilsonisko un politisko līdzdalību);
  • jaunatnes iniciatīvu projekts versts uz inovatīvo tehnoloģiju un interaktīvo metožu un rīku izmantošanu;
  • jaunatnes iniciatīvu projekts veicina jauniešiem draudzīgas vides attīstību Rēzeknes pilsētā.

Konkursa nolikums pieejams Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā “Zeimuļs” Rēzeknē, Krasta ielā 31, 2.8. kabinetā. Projekta pieteikumus aicinām iesniegt līdz 2021. gada 1. martam, sūtot elektroniski uz eleonora.ivanova@rezekne.lv.

Papildus informācija: ARPC jaunatnes lietu speciāliste Eleonora Ivanova, t. 26033202

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?