Rēzeknes pilsētas pašvaldība turpina attīstīties energoefektivitātes jomā, kas ir ilgtspējīgas attīstības virziens. 2020. gada 21. janvārī kvalitātes vadības sertifikācijas uzņēmums “Bureau Veritas Latvia” attālināti veica uzraudzības auditu Rēzeknes pašvaldībā.

Pārvaldības sistēmas audita mērķis bija noteikt:

  • organizācijas pārvaldības sistēmas atbilstību audita kritērijiem;
  • pārvaldības spēju nodrošināt, ka organizācija izpilda līgumsaistības, normatīvās un uzraudzības institūciju prasības;
  • pārvaldības sistēmas efektivitāti, kas sekmē organizācijas izvirzīto mērķu sasniegšanu.

Uzraudzības auditā tika apstiprināts, ka Rēzeknē ieviestā energopārvaldības sistēma atbilst ISO 50001:2018 standarta prasībām. Šī sistēma iekļauj dažādus rīkus, vadlīnijas un procedūras, kas ļauj pilsētas pašvaldībai optimizēt enerģijas resursu izmantošanu, plānojot un ieviešot energotaupības pasākumus. Sistēmas datu analīzei tika piesaistīts tehnisko ekspertu grupas SIA “TUV Nord Baltik” energoauditors ar plašu pieredzi energoefektivitātes jautājumos.

Pēdējo gadu laikā īstenoti vairāki nozīmīgi ēku un ielu rekonstrukcijas projekti, kā arī veiktas dažādas operatīvās darbības patēriņa samazināšanai ēkās (pakāpeniska apgaismojuma nomaiņa, iekštelpu temperatūras optimizācija u.c.). 2019. gadā panākts vairāk nekā 100 MWh elektroenerģijas un 1600 MWh siltumenerģijas ietaupījums, kas pašvaldībai ļāvis samazināt izdevumus par 87 tūkstošiem eiro. 2020. gadā, salīdzinot ar 2017. un 2018. gadu, ietaupījums ir 410 MWh elektroenerģijas un 1550 MWh siltumenerģijas, kas kopā veido 127 tūkstošu eiro ietaupījumu.

Sertifikāts apliecina, ka Rēzeknes pilsētas pašvaldība ir orientēta uz energoresursu taupību un energoefektivitātes veicināšanu. Tā ir sistemātiska enerģijas patēriņa pārzināšana ar mērķi to samazināt, kā rezultātā tiek meklēti tehniski un ekonomiski efektīvākie risinājumi pašvaldības īpašumā esošo objektu apsaimniekošanā, uzlabojot energoefektivitātes līmeni un ilgtermiņā samazinot finanšu izdevumus.

Rēzeknes pilsētas dome pateicas par labi paveiktu darbu visu saimniecisko darbu veicējiem, kas ikdienu iesaistās kopējā mērķa realizācijā – efektīvi saimniekot!

Daina Bārdule, Pilsētvides un attīstības pārvaldes projektu vadītāja

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?