Ceturtdien, 28. janvārī, domes sēdē deputāti apstiprināja Rēzeknes pilsētas 2021. gada budžetu. Prioritārie virzieni līdzīgi kā iepriekšējos gados ir saglabāt un attīstīt izglītības, kultūras un sporta iestāžu tīklu un to sniegtos pakalpojumus, saglabāt sociālo drošību un atbalstu maznodrošinātajai sabiedrības daļai, kā arī turpināt infrastruktūras attīstības projektu īstenošanu, piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējumu.

Rēzeknes pilsētas konsolidētā budžeta ieņēmumu kopējais apjoms 2021.gadā tiek prognozēts 42,7 miljonu eiro apmērā. Konsolidētā budžeta izdevumu kopējais apjoms 2021.gadā plānots 51,8 miljoni eiro. Rēzeknes pilsētas budžeta līdzekļu atlikumu gada sākumā (4,7 miljoni eiro) plānots novirzīt budžeta izdevumu finansēšanai.

Konsolidētais Rēzeknes domes budžets sastāv no pamatbudžeta, kas veidojas no nodokļu, nodevu, nenodokļu ieņēmumiem un saņemtajiem maksājumiem, tajā skaitā ieņēmumiem no pašvaldības iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem, ieņēmumiem pašvaldības budžetā Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai un valsts budžeta transfertiem, kā arī ziedojumiem un dāvinājumiem.

Pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 42,7 miljonu eiro apmērā. Pamatbudžeta ieņēmumos valsts budžeta transferti plānoti 25,2 miljonu eiro apmērā, kas ir 59% no kopējiem ieņēmumiem.

Būtiskākais pašvaldības budžeta ieņēmumu avots – iedzīvotāju ienākuma nodoklis – šogad tiek prognozēts 13 miljonu eiro apmērā, kas ir par 1,2 miljoniem eiro mazāk nekā 2020. gada faktiskie ieņēmumi. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa pašvaldības budžetā veido 30 % no pamatbudžeta kopējiem ieņēmumiem. 2021. gadā tiek samazināta pašvaldību budžetos ieskaitāmā iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļa un Rēzeknes pilsētas pašvaldības budžetā tiks ieskaitīti 75% no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem.

  1. gadam dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda Rēzeknes pilsētai noteikta 7,8 miljonu eiro apmērā.

Nodokļu ieņēmumi no nekustamā īpašuma (par zemi, ēkām, būvēm un mājokļiem) 2021. gadā prognozēti 889 tūkstošu eiro apmērā, kas ir 2% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem.

Pamatbudžeta izdevumi plānoti 51,3 miljonu eiro apmērā. Rēzeknes pilsētas pašvaldības 2021. gada prioritātes salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem nemainīsies. Pamatbudžeta izdevumu sadaļā lielākais izdevumu apjoms ir izglītībai, sociālajai jomai, pilsētas infrastruktūras attīstībai.

Izglītības nozarei izdevumu apjoms tiek plānots 15,5 miljonu eiro apmērā, kas ir 30 % no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem. Izdevumi kultūrai, atpūtai un sportam – 7 miljoni eiro, kas ir 14 % no pamatbudžeta kopējā apjoma. Ekonomiskajai darbībai izdevumu apjoms tiek plānots 14,3 miljoni eiro jeb 28 % no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem, savukārt sociālajai aizsardzībai 2021.gada pamatbudžetā paredzēti izdevumi 7,6 miljoni eiro, tas ir 15 % no pamatbudžeta kopējā apjoma.

Lielākie Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansētie projekti 2021. gadā:

Lielākie pašvaldības finansētie projekti 2021. gadā:

  • Olimpiskā centra Rēzekne būvniecība – 2,7 miljoni eiro;
  • Tehniskās dokumentācijas sagatavošana investīciju projektiem – 412 tūkstoši eiro;
  • Bērnu un ģimeņu izzinoša sporta un atpūtas laukuma izveide – 204 tūkstoši eiro.

Rēzeknes domes saistības veidojas sakarā ar Rēzeknes domes lēmumiem par finansējumu nodrošināšanu Eiropas Savienības līdzfinansētajiem projektiem, pašvaldības sniegtajiem galvojumiem pašvaldības kapitālsabiedrībām, kā arī plānotajiem investīciju projektiem. Rēzeknes domes saistību apmērs 2021. gadā tiek prognozēts 12% no pamatbudžeta ieņēmumiem.

Kopumā Rēzeknes pilsētas pašvaldības 2020. gada budžets ir vērsts, lai nodrošinātu esošajā līmenī izglītības iestāžu un sociālā dienesta iestāžu pakalpojumus, padarītu pieejamus augsta līmeņa kultūras un sporta pasākumus Rēzeknes pilsētas iedzīvotājiem un pilsētas viesiem, veicinātu veselīgu dzīvesveidu, atjaunotu pašvaldības ielu, ceļu un gājēju ietvju infrastruktūru, īstenotu investīciju plānā iekļautos projektus atbilstoši Rēzeknes pilsētas attīstības stratēģijai līdz 2030. gadam.

2021. gada budžets veicinās iepriekšējos gados uzsākto pašvaldības aktivitāšu turpināšanu, nodrošinās pašvaldības funkciju izpildi, kā arī pašvaldības aktivitātes Rēzeknes pilsētas tālāka ekonomiskajai attīstībai un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Prezentācija

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?