Ceturtdien, 28. janvārī, kārtējā domes sēdē tika apstiprināts pilsētas pašvaldības 2021. gada budžets. Šogad tā veidošanu stipri ietekmēja ārējie faktori. Pandēmija un ar to saistītie drošības pasākumi, nenoteiktība attiecībā uz plānotajiem publiskajiem pasākumiem, valdības finansiālais uzbrukums pašvaldību autonomajām tiesībām un varas vertikāles stiprināšana, kaitējot ekonomikai, – tas viss izraisīja grūtības, veidojot sabalansētu budžetu tuvākajam gadam.

Jāpiebilst, ka triecienu guva ne tikai Rēzekne. Visu Latvijas pašvaldību ieņēmumi samazinājās vidēji par 3,5 procentiem. Iznīcināts galvenais reģionālās varas attīstības stimuls – par 5 procentiem (90 milj. eiro) samazināta pašvaldību daļa iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadalē. Princips “vairāk darbavietu iedzīvotājiem – lielāki ieņēmumi pašvaldībām” vairs nedarbojas. Valdība ekspropriē jebkuru summu valsts budžetam, īpaši nediskutējot ar vietējo varu, īpaši, ja runa ir par nodokli, kas labi pildās. Turklāt šādi lēmumi stipri iedragā vietējās varas patstāvību, pašvaldības paliek arvien atkarīgākas no centra.

Ja valdībai ir “drudzis”, nestabilitāte momentāni izplatās tālāk. Taču ar to vien grūtības nebeidzas. Ko lai iesāk, ja politiķis solīja palielināt algas skolotājiem, bet naudas šiem mērķiem nav? Labs risinājums ir uzticēt daļu ministrijas funkciju pašvaldībām, bet naudu atstāt sev. Tādējādi Rēzeknes budžetā Izglītības pārvaldes izdevumu daļa palielinājās par 970 tūkst. eiro.

Lai kompensētu valdības lēmumu negatīvo ietekmi, domes deputātiem bija jārīkojas nepopulāri. Pirmkārt, bija jāsamazina pilsētas iestāžu izdevumi par 12 procentiem, kas paredz gan atvaļinājuma pabalstu likvidāciju, gan darbinieku štatu samazināšanu, gan atteikšanos no dažiem kultūras pasākumiem un sīkākiem projektiem. Ņemot vērā to, ka sociālo pabalstu izmaksai piešķirtā summa palielinājās par 170 tūkst. eiro, bija jālikvidē apbedījuma pabalsts, pabalsts personām, kuras atgriezušās no ieslodzījuma vietas, u.c., kam nebija praktiskas nozīmes vai ko varētu kompensēt no citiem avotiem. Lai izstrādātu sabalansētu budžetu, pirmoreiz visā otrās republikas laikā nācās paņemt aizņēmumu 2,9 milj. eiro apmērā, lai segtu nākamās kārtējās izmaksas.

Protams, ir arī labas ziņas. Ņemot vērā visus sarežģījumus un vairākkārtēju optimizāciju budžeta izstrādes laikā, pilsētai izdevās saglabāt attīstības dinamiku. Nodrošināta visu iesākto projektu pabeigšana. Kovšu ezera teritorijas rekonstrukcija, Rēzeknes Kultūras un atpūtas parka un ziemeļu mikrorajona parka infrastruktūras uzlabošana, Krasta ielas un triju piebraucamo ceļu izbūve no Dzirnavu, Pulkveža Brieža un Mediķu ielas, Surmoņinu nama un kādreizējās pirmsskolas izglītības iestādes rekonstrukcija Atbrīvošanas alejā 147A, rekreācijas centra izveide pie Kovšu ezera un citi projekti, kas paredz ielu asfalta seguma atjaunošanu.

Šogad pilnībā atmaksāsim parādus par Olimpiskā centra celtniecību, šiem mērķiem budžetā paredzēti 2,7 milj. eiro, no kuriem 1 milj. eiro – valsts dotācija. Vairāk nekā 400 tūkst. eiro ir rezervēti nākamo ES struktūrfondu līdzfinansēto projektu sagatavošanai. Mūsu tālredzība ļāvusi pilsētai šogad pretendēt uz pārdalītajiem Kohēzijas fonda programmu līdzekļiem. Līdz ar to plānojam uzsākt Rīgas ielas rekonstrukciju un jaunu rūpniecisko objektu būvniecību Viļakas ielā.

Atsevišķi jāmin, ka 2021. gadā būtiski palielināsies atbalsts trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm:

  • par 200 tūkst. eiro palielināta dzīvokļu pabalstu izmaksai paredzētā summa;
  • palielināsies GMI pabalsta apmērs;
  • 366 tūkst. eiro tiks patērēts Algotu pagaidu sabiedrisko darbu programmas (t.s. “simtlatnieku” programmas) dalībnieku algām;
  • 140 tūkst. eiro tiks novirzīti ēdināšanas izmaksu samazināšanai (par 50 procentiem) PII audzēkņiem. Klāt tam visam 119 tūkst. eiro deputāti piešķīra algu palielināšanai tiem Izglītības pārvaldes un “Sociālā dienesta” darbiniekiem, kuri saņem mazākās algas.

Savukārt Pasaules čempionāta hokejā rīkošanai Rēzeknē budžetā nav ieplānoti nekādi līdzekļi… Taču nedomājiet, ka Rēzekne nav gatava šādam notikumu pavērsienam. Brīnumi mēdz notikt..!

Aleksandrs Bartaševičs, Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?