28. janvārī domes sēdē tika apstiprināts pilsētas pašvaldības budžets 2021. gadam. Atgādinām, ka prognozētie ieņēmumi konsolidētajā budžetā plānoti 42,7 milj. eiro, izdevumi – 51,8 milj. eiro, finansējuma daļa – 9,1 milj. eiro.

Viena no budžeta sastāvdaļām – investīciju programma vai konkrētu projektu realizācija raisīja plašas diskusijas deputātu vidū. Izskanēja viedokļi, ka vairāki projekti, kas tiek līdzfinansēti no ES struktūrfondu līdzekļiem, būtu “jāiesaldē” līdz finansiālā ziņā labvēlīgākam laikam.

Tā kā šādiem viedokļiem ir tiesības pastāvēt, arī pilsētas iedzīvotājiem rodas jautājumi, Pilsētvides un attīstības pārvaldes pārstāvji izskaidroja situāciju.

Pirmkārt, atlikt jeb “iesaldēt” uzsāktos ES struktūrfondu finansētos projektus nav iespējams, jo to realizācijas termiņus reglamentē ne tikai pilsētas plānošanas dokumenti, bet arī virkne citu dokumentu augstākā līmenī. T.i., atliekot darbus līdz labākiem laikiem, pilsēta zaudē ES struktūrfondu līdzfinansējumu 100 procentu apmērā. Piemēram, ja runājam par rekreācijas centra izbūvi Kovšu ezera krastā, kas arī tika minēta domes sēdē šajā kontekstā, tie ir 5 milj. eiro.

Viens no Rēzeknes pilsētas pašvaldības stratēģiskās attīstības prioritārajiem virzieniem ir industriālo teritoriju tīkla izveide, degradējošo zemesgabalu sakārtošana rūpniecības zonās un to pieslēgšana komunikācijām, kā arī jaunu darbavietu izveide. Parasti šis darbu kopums liek iedzīvotājiem uzdot daudz jautājumu. Pārvaldes speciālisti komentē, ka, piemēram, rūpniecības objekta būvniecība Viļakas ielā 5C ir loģiski pamatots lēmums. Pirmajā posmā tika realizēta ražošanas platību izveides iecere Viļakas ielā 1, otrajā posmā veiksmīgi atrasts investors, trešajā – radās paplašināšanas nepieciešamība. Citiem vārdiem, domē izstrādātie tehniskie risinājumi zemesgabalam Viļakas ielā 5C ne tikai noderēja, bet arī izrādījās stratēģiski pareizi pārdomāti.

Cits piemērs – ceļa posma izbūve no Maskavas ielas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei atvērs piekļuvi milzīgam industriālam zemesgabalam, ko vēlāk sadalīs vairākās mazākās zonās ar mērķi izveidot rūpniecisko parku. Zemesgabals atrodas RSEZ teritorijā, kas nodrošinās investoriem papildu atlaides un izdevīgus apstākļus uzņēmējdarbības uzsākšanai.

Kopumā var konstatēt, ka Rēzeknes pilsētas pašvaldība pieturas pie izvirzītās attīstības politikas un koncentrē uzmanību uz projektiem, kuros var piesaistīt līdzekļus no ārējiem finansējuma avotiem (ES struktūrfondiem utt.).

Sarežģīta finansiāla stāvokļa dēļ nav plānoti vērienīgi projekti, kas tiktu finansēti tikai no pašvaldības budžeta. Taču pārvaldē norāda, ka budžetā autotransporta programmā ir ieplānoti līdzekļi ielu posmu un ietvju remontam pašu spēkiem: V. Seiles ielā posmā no Pulkveža Brieža ielas līdz N. Rancāna ielai, Pulkveža Brieža ielas posms no Zemnieku ielas līdz Krasta ielai u.tml.

Līdz ar to izvēlētais darba virziens ļauj pašvaldībai ierobežotu resursu apstākļos uzlabot un attīstīt pilsētas infrastruktūru. Investīciju plāns, kas ir pielikums pašvaldības attīstības programmai 2014.–2022. gadam, ir gandrīz pilnībā izpildīts. Atlikuši vien projekti, kas jāpabeidz.

2021. gada griezumā runa ir par Kovšu ezera parka (2,9 milj. eiro), rekreācijas centra ezera krastā (5,6 milj. eiro) izbūvi, darbu pabeigšana Krasta ielā (1,2 milj. eiro no dažādām finansējuma programmām), būvdarbu pabeigšana ziemeļu mikrorajona parkā (727 tūkst. eiro), infrastruktūras un pakalpojumu attīstīšana deinstitucionalizācijas plāna realizācijai (665 tūkst. eiro), nacionālas nozīmes izglītības centra izveides projekta pabeigšana – dienesta viesnīcas izveide Atbrīvošanas alejā 92 (1,5 milj. eiro), ceļa posma celtniecība no Maskavas ielas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei (304 tūkst. eiro), rūpniecības objekta izbūve Viļakas ielā 5C (899 tūkst. eiro), kā arī veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu rīkošana (150 tūkst. eiro.).

No budžeta līdzekļiem plānots segt izdevumus tehniskās dokumentācijas sagatavošanai (412 tūkst. eiro) un sporta un atpūtas laukuma izveidei Kultūras un atpūtas parkā (204 tūkst. eiro). Tāpat Olimpiskā centra būvniecības pabeigšanā būs jāiegulda atlikušie 2,7 milj. eiro.

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?