Vipingas katlu māja

Janvāra nogalē SIA “Rēzeknes Siltumtīkli” iesniedza Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā Rēzeknes siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifa samazināšanas projektu no 49,57 eiro/MWh uz 49,32 eiro/MWh (samazinājums – 0,5 procenti).  Jauno tarifu apstiprināja 11. februārī un tas stāsies spēkā ar 2021. gada 1. martu.

Izmaiņas tarifā kļuva iespējamas, pateicoties izmaiņām kurināmā (granulu) cenās katlumājai Meža ielā 1B.

Atgādinām, ka 2019. gada septembrī Vipingas katlumājās tika realizēts projekts “Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Rēzeknē, Meža ielā 1B”, kas paredzēja daļēju pāreju no fosilā kurināmā (dabasgāzes) uz vietējo atjaunojamo energoresursu (granulu) izmantošanu. Projektā ar Kohēzijas fonda līdzfinansējumu tika uzstādīti divi granulu katli (katra jauda – 490 kW). Ar abu katlu kopjaudu (980 kW), izmantojot granulas, vidēji var saražot 4000 MWh siltumenerģijas, kā arī samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju līmeni atmosfērā par 866,61 CO2 tonnām gadā.

Jāpiebilst arī, ka ziemeļu mikrorajonā ekspluatācijā nodota šķeldas katlumāja. Tā aprīkota ar diviem katliem (katra jauda – 3MW). Jaunus katlus uzstādīja gāzes katla “Vitomax 100” (jauda 2,9 MW) vietā un nodrošina siltuma slodzi bāzes režīmā. Ūdens sildīšanas katli, kas darbojas ar dabasgāzi, tiks izmantoti pīķa slodžu nosegšanai.

Projekta “Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajona katlumājas efektivitātes paaugstināšana, aizvietojot fosilā kurināmā siltumavotu ar atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumavotu” kopējās izmaksas ir 4,4 milj. eiro, Kohēzijas fonda atbalsts – 40 procenti no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 1,4 milj. eiro. Videi draudzīgāka kurināmā izmantošana ļaus samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas līmeni par 6449,452 CO2 tonnām gadā.

Tā kā investīcijas centrālās siltumapgādes sistēmas daļējā pārvešanā no granulām uz šķeldām palielinās siltumenerģijas ražošanas efektivitāti kopumā, nākotnē varam cerēt uz to, ka apkures tarifs atkal samazināsies.

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?