Šī gada 1. februārī tika nodots ekspluatācijā objekts “Dienas aprūpes centra un specializēto darbnīcu izveide personām ar garīga rakstura traucējumiem Viļānu ielā 10”. Būvdarbu veicējs SIA “ASKO AS”, būvuzraudzību nodrošināja SIA “Marčuks”, autoruzraudzību veica SIA “Astegro”. Kopējās būvobjekta izmaksas bija 244 498,12 eiro.

Būvdarbi tika veikti projektā “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Rēzeknes pilsētas pašvaldībā” (projekta Nr. 9.3.1.1/19/I/050). Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), valsts un Rēzeknes pašvaldības atbalstu ir tapis pirmais deinstitucionalizācijas infrastruktūras objekts Rēzeknē. Atgādinām, ka deintitucionalizācija ir valsts līmeņa process, kad lielie institucionālās aprūpes centri tiks aizstāti ar sabiedrībā balstītiem sociālajiem pakalpojumiem un ģimeniskai videi pietuvinātiem pakalpojumiem.

Viļānu ielā 10 ir izveidots dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurā klientiem tiks nodrošināts plašs aktivitāšu klāsts, sekmējot mērķgrupas iekļaušanās procesus un veicinot pašaprūpes prasmju attīstību, kā arī ir izveidotas trīs specializētās darbnīcas, kurās klienti profesionālu speciālistu pavadībā apgūs jaunas prasmes, realizēs idejas un lietderīgi izmantos savu laiku. Darbosies kokapstrādes darbnīca, šūšanas darbnīca un sveču liešanas darbnīca. Stabilizējoties epidemioloģiskajai situācijai valstī, tiks rīkots arī publisks atkāšanas pasākums, plašāka informācija sekos.

Sagaidot siltākus laikapstākļus, darbi tiks atsākti arī infrastruktūras objektā Zemnieku ielā 16A, kurā plānots izveidot dienas aprūpes centru un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Objektu plānots nodot ekspluatācijā 2021. gada otrajā ceturksnī.

Šī gada 26. februārī ir uzsākti vērienīgi pārbūves darbi objektā Atbrīvošanas alejā 147A, kurā tiks izveidoti grupu dzīvokļi personām ar garīga rakstura traucējumiem. Būvdarbu veicējs SIA “Rufs”, būvuzraudzību nodrošina SIA “BaltLine Globe”, autoruzraudzību veic SIA “Ceturtais stils”.

Kopējās deinstitucionalizācijas projekta izmaksas – 2 568 543,29 eiro, no tām ERAF finansējums – 1 700 520,41 eiro, valsts budžeta dotācija – 87 409,91 eiro, valsts budžeta finansējums 75 596,62 eiro, Rēzeknes pilsētas domes līdzfinansējums – 705 016,35 eiro, no tām publiskās attiecināmās izmaksas – 502 705,36 eiro un publiskās neattiecināmās izmaksas – 202 310,99 eiro.

Projekts tiek īstenots 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” 1. kārtas ietvaros.

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?