Atbalsts ieviesto ierobežojumu ietekmes skartajiem uzņēmumiem