Rēzeknes pilsētas pašvaldības Administratīvā inspekcija marta otrajā pusē sāks pārbaudīt daudzdzīvokļu mājās faktiski esošos un oficiāli reģistrētos suņus.

Saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 67 (20.12.2013.) “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Rēzeknes pilsētā” katram suņa īpašniekam ir pienākums divu nedēļu laikā pēc suņa iegādes reģistrēt to pašvaldības uzņēmumā “Rēzeknes namsaimnieks”. Kucēni jāreģistrē pēc 3 mēnešu vecuma sasniegšanas. Lai reģistrētu suni, SIA “Rēzeknes namsaimnieks jāiesniedz īpašnieka personu apliecinošs dokuments, suņa pase un suņa vakcinācijas apliecība (ikgadējā pote pret trakumsērgu), kā arī jāaizpilda iesniegums par reģistrāciju. Maksa par suņa reģistrāciju ir 4 eiro. Pēc tam, kad ir saņemta samaksa un informācija par suni ievadīta “Mājdzīvnieku reģistrācijas žurnālā”, īpašniekam tiek izsniegta suņa reģistrācijas apliecība un nodevas žetons. Gadījumā, ja mainās suņa dati (īpašnieka maiņa, turēšanas vietas maiņa, suņa nāve), suņa īpašniekam par to arī jāziņo SIA “Rēzeknes namsaimnieks”. Turklāt suņu reģistrācija ir obligāta gan daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, gan pilsētas privātā sektora iedzīvotājiem. Saņemt konsultāciju par suņu reģistrācijas jautājumiem var pie SIA “Rēzeknes namsaimnieks” jurista pa tālruni 646 05968 vai rakstot uz e-pastu rezeknes.namsaimnieks@apollo.lv.

Saskaņā ar minētajiem noteikumiem, Rēzeknes daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašniekiem/apsaimniekotājiem ir pienākums vienu reizi gadā līdz 1. martam informēt SIA “Rēzeknes namsaimnieks” par suņu uzskaiti viņu īpašumā (pārvaldījumā) esošajās daudzdzīvokļu mājās. Šobrīd Rēzeknē SIA “Rēzeknes namsaimnieks” uzskaitē ir nedaudz vairāk par 700 suņiem, un Administratīvās inspekcijas reidu uzdevums ir noskaidrot, vai šis skaitlis atbilst patiesībai. Turklāt, kā informēja Administratīvās inspekcijas vadītājs Pāvels Savickis, pārbaudes galvenokārt notiks daudzdzīvokļu mājās, jo katru pavasari iedzīvotāji aktīvi sūdzas par nenovāktiem suņu ekskrementiem pagalmos, un jāzina, kam šādos gadījumos var izvirzīt pretenzijas par “Sabiedriskās kārtības noteikumu Rēzeknē” neievērošanu.

Cienījamie rēzeknieši, ja jums ir zināmi apzināti suņu nereģistrēšanas gadījumi, lūgums ziņot Administratīvajai inspekcijai (tālrunis 25770110, e-pasts pavels.savickis@rezekne.lv).

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?