Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursam šogad tika iesniegti 26 jauniešu iniciatīvu projektu pieteikumi, ar Rēzeknes pilsētas domes finansējumu tika apstiprināti 25 projekti. Kopējais finansējums 3970 eiro.

Izvērtējot iesniegtos iniciatīvu projektu pieteikumus, izvērtēšanas komisija īpaši uzmanību pievērsa, lai jaunatnes iniciatīvu projekts realizētu jauniešu kultūras, sporta, jaunatnes līdzdalības, karjeras veicināšanas, jauniešu neformālās izglītības, veselīgas, vides u.c. jauniešiem interesantus pasākumus, neformālās izglītības apmācības, aicinot piedalīties visus ieinteresētos jauniešus. Šī gada prioritāte: nodrošināt atbalstu pašpārvalžu darbībai, to iniciatīvām, jauniešu līdzdalības veicināšanai un iekļaušanai sabiedrībā, stiprināt izglītojamo pašpārvaldes ilgtspējīgu modeli, nodrošinot izglītojamo līdzdalību lēmumu pieņemšanā izglītības iestādēs un ārpus tām; pašpārvalžu kapacitātes stiprināšana un aktivitāšu organizēšana ar mērķi sekmēt jauniešu aktīvo pilsonisko un politisko līdzdalību; kā arī jaunatnes iniciatīvu projekts vērsts uz inovatīvo tehnoloģiju un interaktīvo metožu un rīku izmantošanu.

Tika atbalstītas Rēzeknes sākumskolas iniciatīvas “Veselības ABC – laboratorija”, “Prātošanas laboratorija”, “Izzini savu pilsētu”, “Rekordu laboratorija”, “Latvija notīs”, “Garšu buķetes laboratorija”; Latvijas Sarkanā Krusta Latgales komitejas iniciatīva “Viena dzīvība”; Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas iniciatīvas “Vienota pašpārvalde labākai nākotnei”, “Rēzekne – videi draudzīga pilsēta”, “Jaunas prasmes veiksmīgai nākotnei”, “Strīdu māksla”; Rēzeknes pilsētas logopēdu biedrības iniciatīvas “Mans prāts – mans spēks”, “Labās etiķetes skola”; Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas jauniešu neformālās grupas iniciatīvas “Chemical Brains in colours”, “18! Vai tā ir brīvība?”, “Healthy snacks”, “Mūsu tautas režisors”; Rēzeknes tehnikuma jauniešu pašpārvaldes iniciatīva “Man ir ko teikt”; Rēzeknes pilsētas jauniešu domes iniciatīva “Poseidons manī”; Rēzeknes 3. vidusskolas skolēnu līdzpārvaldes iniciatīvas “Apkārt Latgales jūrai” un “Antīkās sporta spēles”; Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas līdzpārvaldes vides komitejas – skolas Ekopadomes iniciatīva “Vides karuselis”; Rēzeknes 2. vidusskolas izglītojamo pašpārvaldes iniciatīvu grupas iniciatīva “Be strong” un Rēzeknes 5. vidusskolas skolēnu pašpārvaldes iniciatīvas “Alfona diena” un “Mana pilsēta citām acīm”.

Rēzeknes jaunieši savos projektos uzsver ļoti nozīmīgas tēmas, kas ir aktuālas gan valsts līmenī, gan atspoguļotas Jaunatnes politikas valsts programmā, gan arī Eiropas jaunatnes stratēģijas mērķu līmenī. Tie ir ilgtspējīga zaļā vide, emocionālā veselība, kvalitatīva mācīšanās, vienlīdzība un attīstība, līdzdalība, organizāciju kapacitātes celšana. Tik aktīva dalība vēlreiz parāda, ka Rēzeknes jauniešiem rūp vide, kurā viņi dzīvo.

Vēlam veiksmi projektu realizēšanā!

Jaunatnes darbiniece Ilze Ontužāne

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?