Tukša klase ar skolēnu galdiem un krēsliem

Pandēmija skārusi visas dzīves jomas, arī izglītību. Jaunieviesumi mācību procesā padevās smagi katram tā dalībniekam, taču darbs turpinās, un šī gada laikā audzēkņi arī sasniedza labus rezultātus un aizstāvēja savas skolas godu dažādās olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu konferencēs.

Skolu akreditācija

2020. gada nogalē un 2021. gada sākumā Izglītības kvalitātes valsts dienesta izveidotas komisijas veica vairāku Rēzeknes pilsētas skolu akreditāciju un šo iestāžu vadītāju izvērtēšanu (ārējo auditu). Šajā procesā tika iekļautas piecas Rēzeknes pilsētas skolas: 5.vidusskola, Poļu valsts ģimnāzija, Sākumskola, 2. vidusskola un Valsts 1. ģimnāzija. Visas nosauktās skolas tika atzinīgi novērtētas, arī iestāžu vadītāju vērtējumi ir augsti.

Par izglītojamo sasniegumiem

Lai atbalstītu talantīgos skolēnus un veicinātu padziļinātu dažādu mācību priekšmetu zināšanu, gan prasmju un iemaņu apguvi, Rēzeknes pilsētas skolēniem arī šajā mācību gadā tika piedāvāta un nodrošināta iespēja piedalīties mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniskās pētniecības darbu konferencēs, kas šogad tika organizētas tiešsaistē. Martā ir noslēdzies pilsētas olimpiāžu posms, notika reģionālā skolēnu zinātniskās pētniecības konference. Vēl turpinās skolēnu līdzdalība minēto pasākumu valsts posmā.

495 Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu izglītojamie piedalījās LR IZM VISC organizētajās 14 pilsētas posma mācību priekšmetu olimpiādēs. Par sasniegtajiem rezultātiem ir piešķirta 171 godalgotā vieta pilsētas līmenī. (1. vieta – 33, 2. vieta – 40, 3. vieta – 61, Atzinības raksts – 37 izglītojamiem).

Uz 19. martu ir informācija par Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo skolu izglītojamo sasniegtajiem rezultātiem un iegūtajām godalgotajām vietām arī LR IZM VISC organizētajās valsts posma olimpiādēs:

  • 1. vieta – Bioloģijas valsts 43. olimpiādē,
  • 2. vietas – Filozofijas valsts 7. olimpiādē (2 skolēniem) un Vēstures valsts 27. olimpiādē,
  • Atzinības raksts – Vācu valodas valsts 51. olimpiādē.

Latvijas Skolēnu 45. LR IZM Zinātniskās pētniecības darbu reģionālās konferences šogad pirmo reizi notika tiešsaistē. Vairāk nekā tūkstotis skolēnu 5. martā attālināti piedalījās piecās Latvijas Skolēnu 45. zinātniskās pētniecības darbu reģionālajās konferencēs, prezentējot kopā 870 izstrādātos pētniecības darbus sešās zinātņu nozarēs. Šajā mācību gadā, kad zinātniskās pētniecības darbu izstrāde notika ļoti sarežģītos apstākļos attālināti, lielais darbu skaits apliecina noturīgās zinātniskās pētniecības tradīcijas izglītības iestādēs.

No Rēzeknes pilsētas izglītības iestādēm dalībai reģionālajā konferencē, kuru organizēja Daugavpils Universitāte, tika izvirzīti 36 skolēnu izstrādātie 30 darbi.

Pēc darbu prezentēšanas un aizstāvēšanas mūsu pilsētas skolēniem piešķirtas 27 godalgotās vietas (1. vieta – 11, 2. vieta – 8, 3. vieta – 8 darbiem). Rēzeknes pilsētu Latvijas Skolēnu 45. zinātniskās pētniecības darbu valsts konferencē, kas notiks jau 31. martā, pārstāvēs 23 darbu autori – I un II pakāpes diplomu ieguvēji.

Lai arī pašreizējā situācija valstī ar ierobežojumiem un skolās ar attālināto mācību procesu ir radījusi izmaiņas ikdienas darbā, pašlaik ir ļoti liels gan mācību, gan ārpusstundu tiešsaistē organizēto aktivitāšu piedāvājumu klāsts, lai ikviens skolēns varētu pilnveidot individuālās kompetences atbilstoši savām interesēm.

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?