Attaisīts ūdens krāns

SIA “Rēzeknes Ūdens”, pamatojoties uz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un MK noteikumiem Nr.174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” prasībām, no 2020. gada 1. marta uzsāka uzstādīt individuālo dzīvojamo māju ūdensskaitītāju mezglos attālinātās nolasīšanas komercuzskaites skaitītājus.

Šī gada martā SIA “Rēzeknes Ūdens” ir iesākusi vērienīgu projektu privātmāju ūdens un kanalizācijas pakalpojumu norēķinu kārtības izveidošanā. Tiek ieviesta attālināta ūdensskaitītāju nolasīšanas sistēma. Nākotnē privātmāju īpašniekiem pašiem vairs nevajadzēs nolasīt ūdensskaitītāju rādījumus, kas bieži vien uzstādīti grūti pieejamās vietās. Ieviešot šo jauninājumu, ūdens skaitītāju rādījumus varēs nolasīt bez tiešas cilvēku klātbūtnes.

Sistēma sastāv no vairākām komponentēm, pamatā ir ūdens skaitītājs, kas ir aprīkots ar radio moduli attālinātai ūdens skaitītāja datu nolasīšanai. Pārējās iekārtas ir paredzētas radio moduļa datu savākšanai un to apstrādei. Datu nolasīšana notiek ar radio modema palīdzību, pārvietojoties no adreses uz adresi. Datu nolasīšana ilgst dažas sekundes. Nolasīšanas darbības zona – līdz 50 metriem. Attālinātās komercuzskaites skaitītāju sistēmu nodrošinās SIA “Rēzeknes Ūdens” par saviem līdzekļiem.

Pievēršam uzmanību tiem privātmāju īpašniekiem, kuriem līdz šim laikam nav uzstādīti ūdensskaitītāji un norēķini tiek veikti pēc sanitārās normas. Saskaņā ar likumu, ūdensskaitītāju uzstāda pakalpojuma sniedzējs, bet īpašniekam jānodrošina komercuzskaites mezgla sagatavošana. Šeit ir divi varianti: īpašnieks pats, saņemot komercuzskaites mezgla shēmu, visu sagatavo skaitītāja uzstādīšanai, vai SIA “Rēzeknes Ūdens” gatava sniegt šādu pakalpojumu. Komercuzskaites mezgla ierīkošanas pakalpojuma izmaksas ir 25 eiro.

Pirms uzsākt izmantot jauno individuālo dzīvojamo māju attālinātās komercuzskaites skaitītāju nolasīšanas norēķinu pakalpojumu, tiks fiksēti esošo ūdensskaitītāju rādījumi un veikts aprēķins par iepriekšējā periodā sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem. Pēc tam skaitītāju nolasīšanu katru mēnesi no 1. līdz 3. datumam veiks SIA “Rēzeknes Ūdens” klientu apkalpošanas dienesta darbinieki, apbraukājot dzīvojamās mājas un attālināti nolasot komercuzskaites skaitītāju rādījumus.

Pamatojoties uz saņemtajiem datiem, par faktiski mēneša laikā patērēto dzeramā ūdens daudzumu, tiks sagatavots rēķins un pēc klienta līgumā norādītās korespondences saņemšanas vietas izsūtīts. Rēķins tiks izsūtīts vai nu elektroniski uz klienta norādīto e-pasta adresi, vai papīra formā pa pastu. Izsūtītie rēķini uz klienta e-pastu būs bez maksas, tamdēļ SIA “Rēzeknes Ūdens” aicina izmantot tieši šo rēķinu saņemšanas veidu. Drukātu papīra formāta rēķinu izsūtīšanai uzņēmums izmantos AS “Latvijas Pasts” pakalpojumus. Rēķinu sagatavošana un izsūtīšana izmaksās 1,50 eiro un tiks iekļauti kopējā rēķina summā.

Rēķinu apmaksas kārtībā paliek nemainīga. Apmaksu par SIA “Rēzeknes Ūdens” sniegtajiem pakalpojumiem var veikt jebkurā bankā skaidrā naudā vai veicot pārskaitījumu uz kādu no minētajiem kontiem:

  • AS “Swedbank” LV68HABA0001402041074
  • AS “SEB Banka” LV39UNLA0014000508101
  • AS “Citadele Banka” LV42PARX0002242300028
  • AS “Luminor Banka” LV79RIKO0002010103008

Veicot rēķina apmaksu internetbankā, obligāti jāuzrāda noslēgtā sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līguma numurs, ūdenssaimniecības pakalpojuma saņemšanas adrese un rēķina numurs.

Rēķinā tiks iedrukāts svītrkods, kuru izmantojot varēs norēķināties arī veikalu tīkla “Maxima” kasēs bez komisijas maksas.

Jaunā sistēma tiks ieviesta pakāpeniski. Pirms dzīvojamo māju apsekošanas un attālinātās komercuzskaites skaitītāju uzstādīšanas īpašnieks laikus tiks informēts pa tālruni, lai vienotos par abpusēji izdevīgāku tikšanos laiku.

Jautājumus par attālinātās skaitītāju rādījumu nolasīšanas sistēmu aicinām uzdot e-pastā info@rezeknesudens.lv vai zvanot pa tālruņiem: 646 22171 (klientu apkalpošanas dienests), 646 24729 (Ražošanas tehniskā daļa).

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?