Rēzeknei un Rēzeknes novadam būs kopīga Ilgtspējīgas attīstības stratēģija