Piektdien, 9. aprīlī, deputāti domes sēdē pieņēma lēmumu izstrādāt kopīgu Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2035. gadam un kopīgu Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada Attīstības programmu 2022.-2028. gadam, kā to nosaka mūsu valsts likumdošanas akti.

Praktiski visām pašvaldībām jau sen ir izstrādātas un darbojas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas, bet pēc administratīvi teritoriālās reformas un dažu pašvaldību apvienošanas būs nepieciešams izstrādāt jaunas kopīgas attīstības stratēģijas. Turklāt kopīgajām stratēģijām jābūt izstrādātām un pieņemtām arī gadījumos, kad valstspilsētas, kā Rēzekne, paliek kā atsevišķas administratīvās vienības un neapvienojas ar novadiem, šajā gadījumā ar Rēzeknes, Viļānu un Varakļānu novadiem.

Turpmāk tieši kopīgajai Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijai jākļūst par pašvaldību teritoriju attīstības plānošanas galveno dokumentu, kuram būs pakļauti pārējie plānošanas dokumenti – attīstības programma, teritorijas plānojums, tematiskais plānojums un tā tālāk. Kā informēja Pilsētvides un attīstības pārvaldes telpiskās attīstības plānotāja – stratēģiskās plānošanas speciāliste Marina Labanovska, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir piešķīrusi dotāciju 36 200 eiro apmērā minēto dokumentu izstrādei, tomēr pašvaldībām būs jāievēro stingrs laika grafiks, strādājot pie kopīgajiem plānošanas dokumentiem. Tieši tāpēc domes sēdē tika pieņemti lēmumi par darba pie Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam un Attīstības programmas 2022.-2028. gadam uzsākšanu kopā ar Rēzeknes, Viļānu un Varakļānu novadiem, par darba grupu izveidi un domes pārstāvju deleģēšanu darbam šajās darba grupās. Jāpiebilst, ka tieši Rēzeknes pilsētas pašvaldībai, kā reģionālās attīstības centram, jāorganizē un jākontrolē viss darba process pie jaunajiem kopīgajiem plānošanas dokumentiem.

Saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas plāniem, pirmajai kopīgajai Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas redakcijai jābūt izstrādātai līdz novembra vidum un nodotai sabiedriskajai apspriešanai. Līdz ar kopīgās Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas apstiprināšanu atsevišķie pašvaldību plānošanas dokumenti zaudēs spēku.

Jāpiebilst, ka abu dokumentu plānošanas darba visos posmos tiks iesaistīti visu pašvaldību iedzīvotāji, tāpēc aicinām visas ieinteresētās personas sekot informācijai mājaslapā rezekne.lv un vietējos plašsaziņas līdzekļos, būt aktīviem, izteikt savu viedokli un nepalikt malā, kad tiks apspriesti šie svarīgie dokumenti, kas noteiks dzimtās pilsētas un novada tālāko attīstību.

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?