Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums noteic pienākumu pēc 2021.gada Rēzeknes valstspilsētai sadarboties ar jaunveidojamā Rēzeknes novada pašvaldībām ilgtspējīgās attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē.

Rēzeknes pilsētas dome 2021. gada 9. aprīļa domes sēdē nolēma sadarbībā ar Rēzeknes, Viļānu un Varakļānu novadu pašvaldībām uzsākt kopīgu attīstības plānošanas dokumentu – Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam un Attīstības programmas 2022.-2028. gadam izstrādi, Domes sēdē tika apstiprināti arī plānošanas dokumentu Darba uzdevumi, izpildes termiņi, kā arī izstrādes vadības grupas sastāvs.

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā tiks noteikts attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi, prioritātes un to īstenošanas vizuāls atspoguļojums telpiskās attīstības perspektīvā, Attīstības programmā tiks noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums, pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģiju uzstādījumu īstenošanai.

Dokumenti tiks izstrādāti, balstoties uz spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un metodiskajiem materiāliem, ņemot vērā arī spēkā esošajos attīstības plānošanas dokumentus, t.i. ievērojot Rēzeknes pilsētas un jaunveidojamā Rēzeknes novada pašvaldību attīstības plānošanas dokumentus un izvērtējot nacionālā līmeņa, Latgales plānošanas reģiona un blakus esošo pašvaldību plānošanas dokumentus, nodrošinot iedzīvotāju līdzdalību izstrādes procesā.

Izstrādes laikā iedzīvotāji arī tiks laipni aicināti iesaistīties, piedaloties darba grupās, izsakot viedokli iedzīvotāju aptaujās vai sabiedriskajās apspriešanās.

Par Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035.gadam un Attīstības programmas 2022.-2028. gadam izstrādi izstrādes turpmākajiem pasākumiem tiks paziņots atsevišķi sadaļā Attīstības plānošana. Lūdzam sekot informācijai.

Jautājumus un priekšlikumus lūdzam sūtīt uz e-pastu dome@rezekne.lv vai iesniegt Rēzeknes pilsētas domes Iedzīvotāju apkalpošanas centrā.

Rēzeknes pilsētas domes lēmums Nr. 1573 “Par Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035.gadam izstrādes uzsākšanu”

Rēzeknes pilsētas domes lēmums Nr. 1574 “Par Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada Attīstības programmas 2022.-2028.gadam izstrādes uzsākšanu”

Attīstības un investīciju nodaļa

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?