Ar Rēzeknes pilsētas domes 09.04.2021. lēmumu Nr. 1575 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam Ķiršu ielā 36A, Rēzeknē”, protokols Nr. 123, 3. punkts, ir uzsākta detālplānojuma izstrāde teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma Ķiršu ielā 36A, Rēzeknē, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 2100 004 0126.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir nekustamā īpašuma sadale un savrupmāju, mazstāvu namu, tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu būvniecība, vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveide detālplānojuma teritorijā, un tai piegulošajām teritorijām.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Rēzeknes pilsētas domes Pilsētvides un Attīstības pārvaldes telpiskās attīstības plānotāju – stratēģiskās plānošanas speciāliste Marina Labanovska.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus detālplānojuma izstrādei var iesniegt līdz 31.05.2021. Rēzeknes pilsētas domē Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, LV-4601 vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: dome@rezekne.lv . Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Jautājumu gadījumā zvanīt detālplānojuma izstrādes vadītājai uz tālruņa numuru 646 07636.

Attīstības un investīciju nodaļa

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?