Pētījumu centrs SKDS februārī veica Rēzeknes iedzīvotāju aptauju, noskaidrojot rēzekniešu viedokli arī par kultūras jomas kvalitāti. Lielākoties apjautātie iedzīvotāji kultūras dzīves aktivitātes Rēzeknē novērtē atzinīgi.

Ar pašvaldības darbu kultūras attīstības veicināšanā kopumā apmierināti bija 91% aptaujāto, bet neapmierinātību pauda 4% respondentu. Jāpiebilst, ka lielāku apmierinātību nekā caurmērā pauda jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem. Savukārt mazāk apmierināti nekā caurmērā ar šo jomu bija vīrieši, iedzīvotāji vecumā no 35 līdz 44 gadiem un Ziemeļu rajonā dzīvojošie.

Ja 2021. gada aptaujas rezultātus salīdzina ar iepriekšējos gados veiktajiem (2013., 2015., 2017.), var redzēt, ka apmierinātība ar kultūras dzīves kvalitāti kopumā ir pieaugusi.

Novērtējot atsevišķu kultūras un izklaides pasākumu rīkošanu Rēzeknē, visbiežāk (95%) iedzīvotāji pozitīvi vērtēja Rēzeknes pilsētas svētku rīkošanu. Nākamie biežāk pozitīvi vērtētie pasākumi ir latgaliešu kultūras gada balva „Boņuks” (75% pozitīvi) un Elitas Patmalnieces gaismas festivāls (71% pozitīvi). Citu uzskaitīto pasākumu rīkošana vērtēta līdzīgi – tos pozitīvi vērtēja 63%-69%, negatīvus vērtējumus sniedza 1%-2%, nezināja, kādu vērtējumu sniegt – 30%-36%.

Lai sasniegtu vēl augstāku novērtējumu un pilsētas kultūras dzīvē iesaistītu pēc iespējas vairāk Rēzeknes iedzīvotājus, par pasākumu organizēšanu atbildīgā pašvaldības aģentūra “Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs”, plānojot kultūras dzīvi, ņems vērā aptaujā iegūtos datus.

Pētījumu centrs SKDS martā un februārī veica Rēzeknes pilsētas iedzīvotāju socioloģisko aptauju, kuras laikā tika uzrunāti 500 rēzeknieši. Aptaujas mērķis bija noskaidrot iedzīvotāju uzskatus par dažādiem pilsētas dzīves jautājumiem, tajā skaitā par pašvaldības darbu, pilsētas attīstību, pārvietošanās paradumiem, sportu, kultūru, veselību u.c. tēmām.

Lai aptaujas rezultātā iegūtie dati būtu vieglāk uztverami, tie pārskatāmā veidā pakāpeniski tiks publicēti pašvaldības oficiālajos sociālo tīklu profilos, portālā www.rezekne.lv, kā arī informatīvajā izdevumā “Rēzeknes vēstnesis”. Šobrīd SKDS iesūtītie dati pašvaldībā tiek analizēti un pilnā apjomā būs pieejami maijā.

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?