Neskatoties ne uz ko, pagājušo 2020. gadu pašvaldības uzņēmums “Rēzeknes ūdens” var saukt par veiksmīgu, jo gads noslēdzās ar peļņu 155 251 eiro apmērā. Pagājušajā gadā uzņēmums ieguva, attīrīja un piegādāja patērētājiem 1 732 508 m3 dzeramā ūdens (tas ir par 61 372 m3 vairāk nekā 2019. gadā) un savāca, novadīja un attīrīja 2 370 424 m3 notekūdeņu (par 186 034 m3 vairāk, salīdzinot ar iepriekšējo gadu).

Kā ik gadu, lai nodrošinātu nepārtrauktu dzeramā ūdens piegādi patērētājiem, SIA “Rēzeknes ūdens” speciālisti īpašu uzmanību pievērš pilsētas ūdensapgādes sistēmas sadales tīkla profilaktiskajai apkopei. 2020. gadā pavisam tika likvidētas 23 ūdensvada tīklu avārijas un veikti 36 ūdensvada skataku remonti; atjaunoti 76 ūdensvada pieslēgumu mezgli; nomainīti ūdensvada posmi 71 m garumā. Pastāvīga uzmanība tiek veltīta arī pilsētas notekūdeņu savākšanas sistēmas profilaktiskajai apkopei un konstatēto bojājumu novēršanai. Piemēram, 2020. gadā izskaloti maģistrālie vadi 17 575 m garumā un ēku pievadi 1552 m garumā; likvidēti 703 kanalizācijas cauruļu lokālie aizsērējumi; notekūdeņu pārsūknēšanas stacijās nomainīti 2 sūkņi utt.

SIA “Rēzeknes ūdens” pārskata periodā izsniedza 122 tehniskos noteikumus (59 fiziskām personām un 63 – juridiskām) pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem. 75 jauni objekti pieslēgti centralizētajai ūdensapgādei un kanalizācijai.

Uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi 2020. gadā bija 1 731 092 eiro. Turklāt uzņēmums sniedz arī vairākus papildu pakalpojumus, piemēram, iznomā pārvietojamās tualetes, izsūknē sausās tualetes, skalo ārējās kanalizācijas sistēmas ar hidrodinamisko automašīnu Scania, sniedz notekūdeņu laboratorijas pakalpojumus un plombē ūdens mērītājus. Šie pakalpojumi 2020. gadā uzņēmumam sniedza papildu ieņēmumus 191 503 eiro apmērā.

Saskaņā ar domes lēmumu, pašvaldības uzņēmums “Rēzeknes ūdens” 10% no peļņas novirzīs dividenžu izmaksai kapitāldaļu turētājam – Rēzeknes pilsētas domei, bet pārējie līdzekļi tiks novirzīti uzņēmuma attīstībai. Šogad plānots pabeigt projekta īstenošanu, izbūvējot skatakas nepieciešamos ūdensvada pievadus māju Jupatovkas ielā 18 un 20a rajonā, pabeigt dispečerdienesta ēkas daļas un noliktavu telpu remontdarbus, kā arī ieviest attālinātās ūdens skaitītāju rādījumu nolasīšanas sistēmu.

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?