Pēc ziemas perioda tehnoloģiskā pārtraukuma ir atsākušies būvdarbi Krasta ielā. Neskatoties uz to, ka Krasta ielas promenāde jau aktīvi izmantojama un šo krāšņo pilsētas nostūri, pateicoties dabas ainavai un vienreizējam skatam uz Rēzeknes upi, pilsētas iedzīvotāji jau ir iemīļojuši, būvdarbu pabeigšana un objekta nodošana ekspluatācijā plānoti vasaras beigās. No palikušiem būvdarbiem lielākie ir: gājēju celiņa izbūve no slūžu tilta līdz Ludzas ielai, savienojošā posma ar Kr.Valdemāra ielu izbūve, labiekārtošanas darbi – solu un atkritumu urnu montāža, kā arī papildus darbi – suņu laukuma izveidošana. Nozīmīgi tas, ka salīdzinoši ar sākotnējo, iepirkumā paredzēto būvdarbu apjomu, rekreācijas zonas posmā no N. Rancāna ielas līdz Kr.Valdemāra ielai klātnes ierakuma platība palielinājusies par apmēram 1,5 ha. Būvniecības laikā tika pieņemts lēmums veidot vizuāli interesantāku un sarežģītāku izpildījumā bruģa izklājuma rakstu. Sākotnējā projektā nebija paredzēta arī suņu pastaigas laukuma izbūve. Visas minētās ieceres realizējamas bez papildus izmaksām, nepārsniedzot iepirkuma līguma summu.

Krasta ielas pārbūves projekta īstenošana notiek saskaņā ar 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 593 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” īstenošanas noteikumi” un ar Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta projekta Nr. LV-RU-017 “Pievilcīga pilsētvide” līdzfinansējumu. Projekta Nr.3.3.1.0/19/I/007 “Kultūrtūrisma produktu klāsta pilnveidošana tūrisma uzņēmējdarbības veicināšanai pilsētas vēsturiskajā centrā” kopējās izmaksas ir 1 343 332,22 eiro.

Informāciju sagatavoja Natālija Kuzņecova, Rēzeknes pilsētas domes Pilsētvides un attīstības pārvaldes Nekustamā īpašuma daļas vadītāja

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?