Rēzeknes pilsētas domes sēdē 8. maijā tika apstiprināti grozījumi saistošajos noteikumos “Par sociālajiem pakalpojumiem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā”, kas nosaka to, ka Rēzeknes pašvaldībā tiks izveidota jauna struktūrvienība, kā arī tiks paplašināts sociālo pakalpojumu klāsts.

Kā paskaidroja Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes “Sociālais dienests” vadītājs Gunārs Arbidāns, īstenojot deinstitucionalizācijas procesu Rēzeknes pilsētas pašvaldībā, kā arī lai palielinātu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību pašvaldībās, izmantojot ES struktūrfondu finansējumu, no 2021. gada 1. jūnija Viļānu ielā 10 tiek izveidota jauna struktūrvienība – Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs. Turpmāk jaunizveidotais Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs pārņems no Pensionāro sociālo pakalpojumu centra un nodrošinās dienas aprūpes centra pakalpojumu, kā arī sniegs jaunu sociālo pakalpojumu – specializētās darbnīcas pakalpojumu.

Dienas aprūpes centra pakalpojumu Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā paredzēts izmantot līdz 35 personām ar funkcionāliem traucējumiem, savukārt specializēto darbnīcu pakalpojumu varēs izmantot 25 personas ar garīga rakstura traucējumiem.

Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes ”Sociālais dienests” Atbalsta nodaļa, sniedzot sociālā darba pakalpojumu, ikdienas darbā saskārās ar nepieciešamību izveidot bērnu un jauniešu centru bērniem, kuriem ir dažāda veida personiskas un sociālas problēmas.

Katram bērnam ir savas individuālās vajadzības, kuras tiek atklātas sadarbības procesā. Darbinieki palīdz bērniem pildīt mājas darbus, kopā rotaļājas, kā arī runā par dažādām lietām. Bērni sāk atvērties un uzticēt savas problēmas. Vienlaicīgi strādājot ar bērniem, Atbalsta nodaļas darbinieki strādā arī pie attiecību veidošanas ar viņu vecākiem, ģimenes locekļiem, dodot iespēju parunāt par viņu bērnu izglītību, kā arī apstākļiem mājās.

Izvērtējot pašvaldības bērnu un jauniešu vajadzības, Raiņa ielā 9B tiks nodrošināts jauns sociālais pakalpojums – bērnu un jauniešu dienas centra pakalpojums.

Bērnu un jauniešu dienas centra pakalpojums paredzēts bērniem un jauniešiem vecumā no 7 līdz 25 gadiem. Bērnu un jauniešu dienas centrā uzsvars tiks likts uz:

  • dažādu pasākumu organizēšanu, kas veicina bērna fiziskās, intelektuālās un psiholoģiskās spējas, savstarpējās saskarsmes iemaņu attīstību, sociālās un fiziskās funkcionēšanas spēju apgūšanu, atjaunošanu un uzlabošanu;
  • brīvā laika lietderīgu pavadīšanu, pieredzes apmaiņas braucieniem;
  • iespēju pildīt mājas darbus;
  • bērna pašaprūpes iemaņu apgūšanu ar speciālu nodarbību palīdzību (piemēram, ēst gatavošanas nodarbības, radošās nodarbības u.c.);
  • darba audzināšanu, tematisko pasākumu organizēšanu;
  • nometņu organizēšanu;
  • individuālā sociālās rehabilitācijas plāna realizāciju;
  • uzvedības sociālās korekcijas programmu īstenošanu;
  • pašpalīdzības, izglītojošo, atbalsta u.c. grupu organizēšanu.

Atbalsta nodaļas darbinieku lielākā cerība, ka bērni, kuri apmeklēs Bērnu un jauniešu dienas centru, to uztvertu par otrām mājām jeb drošu vidi, piedzīvotu pozitīvus kopā pavadīšanas mirkļus, apgūtu jaunas vai pilnveidotu esošās sociālās prasmes, nākotnē raudzītos optimistiskāk!

Bērnu un jauniešu dienas centra pakalpojums pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošiem bērniem un jauniešiem būs bez maksas.

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?