Ilgi gaidītā Rīgas ielas rekonstrukcija, kas sāksies jau šajā sezonā, ir kļuvusi iespējama, pateicoties atbalstam programmas “Izaugsme un nodarbinātība” (specifiskais atbalsta mērķis 5.6.2. “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”) projektā “Biznesa klastera attīstība Rēzeknes pilsētā un komercdarbības atbalsta infrastruktūras izveide”. Līgumu par projekta finansēšanu, bet tie ir 2 749 659 eiro, plānots parakstīt jau jūnijā.

Rīgas ielas, pa kuru daudzi iebrauc Rēzeknē un kas rada pirmo iespaidu par mūsu pilsētu, rekonstrukcija nosacīti ir sadalīta divos atsevišķos posmos. No pilsētas robežas līdz dzelzceļa tiltam Rīgas iela tiks rekonstruēta pilnā apjomā, tas ir, tiks nomainītas visas komunikācijas, ielas apgaismojums, lietusūdeņu kanalizācijas sistēma, visā šī posma garumā vienā pusē parādīsies jauns trotuārs. Tik īpaša uzmanība šim Rīgas ielas posmam ir saistīta ar potenciālo investoru interesi atvērt ražotnes mūsu pilsētā un līdz ar to arī brīvu teritoriju ar visām nepieciešamajām komunikācijām meklēšanu šīm ražotnēm. Piemēram, jau tagad notiek zemesgabala Bērzu ielā 2 detalplānošana, lai zemesgabalus, kuru platība ir vairāki hektāri, varētu piedāvāt investoriem. Rīgas ielas posmā no dzelzceļa tilta līdz Nikodema Rancāna ielai tiks nomainīts asfalta segums.

Papildus Rīgas ielas rekonstrukcijai projektā “Biznesa klastera attīstība Rēzeknes pilsētā un komercdarbības atbalsta infrastruktūras izveide” paredzēta vēl viena ražošanas kompleksa būvniecība blakus jau esošajam Viļakas ielā 1 (jaunā ražošanas kompleksa adrese būs Viļakas 5C). Kā parādīja prakse, lēmums par ražošanas laukumu būvniecību un gatavu objektu iznomāšana investoriem ir pilnībā sevi attaisnojis. Jaunajam ražošanas kompleksam, kura būvniecība arī sāksies šogad, jau ir interesenti, kas ir gatavi to iznomāt, lai atvērtu jaunas ražotnes un/vai paplašinātu jau esošos ražošanas laukumus. Projekta īstenošanas laikā kopumā plānots rekultivēt (atgriezt apritē) 2,2 hektārus no pamestajām degradētajām platībām, izveidot 92 jaunas darbavietas un piesaistīt privātās investīcijas 10 miljonu eiro apmērā.

Jāpiebilst, ka pašvaldību vidū bija liela konkurence uz papildfinansējumu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem, un no 40 iesniegtajiem projektiem atbalstu saņēma tikai 9 aktuālākie un tehniski pareizi sastādītie projekti.

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?