Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu skolēni katru mācību gadu atbilstoši savām interesēm un vēlmēm piedalās dažādu jomu un veidu izglītojošos pasākumos, lai pilnveidotu, attīstītu savas zināšanas, prasmes un radošās spējas.

Ir skolēni, kas sadarbībā ar skolotājiem mērķtiecīgi pilnveido zināšanas noteiktos mācību priekšmetos un startē mācību priekšmeta olimpiādēs, skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē. Ar prieku un lepnumu varam teikt, ka šis mācību gads, neskatoties uz attālināto mācību procesu ir bijis veiksmīgs mūsu – Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu – skolēniem!

Šobrīd ir noslēgusies Latvijas mācību priekšmetu olimpiāžu 2020./2021. gada sezona un kopumā tajā aizvadītas 13 mācību priekšmetu valsts olimpiādes. Ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus, olimpiādes norisinājās attālināti – olimpiāžu vietnē edu.lu.lv, tiešsaistes platformā “Zoom”, kā arī, izmantojot monitoringa rīku “ProctorEdu”.

Mēs varam lepoties, ka 1182 dalībnieku konkurencē starp 399 apbalvotajiem Latvijas skolēniem ir 26 mūsu – Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu izglītojamie, kas ar savu talantu, neatlaidību, mērķtiecību, zināšanām un pedagogu atbalstu izcīnīja godalgotās vietas LR IZM VISC organizētajās valsts mācību priekšmetu olimpiādēs.

Prieks par to, ka no 26 apbalvotajiem skolēniem izcilas zināšanas un augstus kvalitatīvus rezultātus vairākās mācību priekšmetu olimpiādēs uzrādīja Valsts 1. ģimnāzijas 11. klases izglītojamie – Huberts Zimackis piecās olimpiādēs (1. vieta bioloģijas un ģeogrāfijas olimpiādē, 2. vieta vēstures olimpiādē, 3. vieta ķīmijas olimpiādē un Atzinība filozofijas olimpiādē) un Juris Siliņš trīs olimpiādēs (3. vieta fizikas olimpiādē, Atzinība ķīmijas un filozofijas olimpiādēs). Šie divi jaunieši, kā arī visi pārējie olimpiāžu laureāti saņems lieliskus pašvaldības apbalvojumus par savu darbu un lielo mīlestību pret to, ko viņi dara! Ceļš uz izcilību – tā ir galvenā pašvaldības filozofija izglītībā, ko apliecina arī pareiza un pārdomāta lēmumu pieņemšana izglītības jomā.

Vairāk nekā pustūkstotis jauno zinātnieku 2021. gada 31. martā tiešsaistes režīmā piedalījās 45. Latvijas Skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē. Speciāli izveidotā tiešsaistes platformā skolēni interaktīvā veidā gatavoja un prezentēja savu zinātniskās pētniecības darbu digitālos plakātus. Starp 216 godalgotajiem darbiem ir arī mūsu – Rēzeknes  pilsētas skolēni, kuri var būt lepni ar savu sasniegto rezultātu!

Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo skolu izglītojamo sasniegumi 2020./2021.m.g.

“Panākumi ir tīrs darba nopelns, laikietilpīgas mācīšanās un skolotāju palīdzības rezultāts. Tā ir īstā formula… Kaut arī pūļu un enerģijas prasoša, tā nes iecerēto. Un jo vairāk tiek ieguldīts, jo vairāk tas viss atmaksājas… Arī tostarp vēl nesot ilglaicīgāku zināšanu depozītu.” – tā savu izcilo rezultātu un panākumu “formulu” ir definējis 5 valsts mācību priekšmetu godalgoto vietu laureāts, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas 11.klases skolnieks Huberts Zimackis.

Mēs sakām paldies visiem skolotājiem par milzīgo darbu, kas tika ieguldīts attālinātā mācību procesa ietvaros gatavojot papildus skolēnus gan pilsētas, gan novada, gan valsts līmeņa pasākumiem. Mēs sakām paldies iestāžu vadītājiem, kas šajā sarežģītajā laikā atbalstīja, motivēja, iedrošināja, rosināja radošam un kvalitatīvam darbam.

Ļoti ceram, ka epidemioloģiskā situācija pilsētā uzlabosies un būs iespēja noorganizēt tradicionālo pasākumu “Ceļā uz izcilību – 2021!”, lai klātienē sveiktu, pasniegtu Rēzeknes pilsētas domes pateicības rakstus un naudas balvas skolēniem un pedagogiem par šī mācību gada izcilajiem rezultātiem!

Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?