Par godu latgaliešu politiskās, kultūras un sabiedriskās darbinieces Valerijas Seiles (1891–1970) 130. jubilejai, šogad Rēzeknē plānotas vairākas aktivitātes, tostarp tiek izsludināts Valerijas Seiles balvas konkurss, kurā aicina iesniegt darbus novadpētniecībā.

Valerijas Seiles balva ir Rēzeknes pilsētas domes apbalvojums novadpētniecībā gan par veiksmīgi īstenotajiem pētnieciskajiem darbiem, gan organizētajiem pasākumiem Rēzeknes pilsētā vai Rēzeknes novadā. Konkurss norisināsies vienu reizi divos gados un  tā kopējais balvu fonds ir 1000 eiro, to varēs sadalīt starp vairākiem pretendentiem, kurus izvēlēsies speciāli izveidota žūrija. Kandidātus var pieteikt juridiskas personas, pilngadīgas fiziskas personas, kā arī  pretendents var pieteikties pats. Novadpētniecības darbam jābūt īstenotam pēdējo divu gadu laikā.

Balvas piešķiršanas galvenais mērķis ir veicināt Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada bibliotēku, izglītības iestāžu, novadpētnieku, muzeju un arhīvu (izņemot pašvaldību un valsts muzejus un arhīvus) interesi un aktivitāti Latgales kultūrvēsturiskā mantojuma apgūšanā, saglabāšanā, popularizēšanā un pieejamībā, kā arī paust atzinību veiksmīgākajiem novadpētniecībā veikto darbu autoriem un īstenotājiem.

Iesniedzamie dokumenti/materiāli:

  • pieteikums ar tā pielikumiem, adresēts organizētājiem (pielikums Nr.1), dokumentu pakete ir numurēta un cauršūta;
  • pieteikums ir iesniedzams latviešu valodā, datorrakstā, apjoms līdz vienai A4 formāta lapai, šrifts: “Times New Roman”, burtu izmērs: “10”, rindstarpa: “1,5”;
  • katrs pretendents drīkst iesniegt tikai vienu pieteikumu par īstenoto darbu.

Balvas kandidāti savus pieteikumus iesniedz līdz konkursa norises gada 1.oktobrim personīgi Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūrā “Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” 349. kab., Pils ielā 4, Rēzeknē, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 16.30, vai sūta uz e-pasta adresi kultur@rezekne.lv, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

Jāatgādina, ka 1918.–1920. gadā V. Seile strādāja par Rēzeknes apriņķa skolu inspektori, no 1923. līdz 1940. gadam bija Daugavpils Valsts skolotāju institūta dibinātāja un direktore, vēlāk – krievu valodas skolotāja Rēzeknes valsts ekonomiskajā tehnikumā, vēstures skolotāja Rēzeknes Valsts skolotāju institūtā un Rēzeknes latviešu vidusskolā. Pēc tam strādāja Rīgā, kur pavadīja arī mūža nogali. Apbedīta Daugavpils Katoļu kapos. Rēzeknē ir Valerijas Seiles iela, kuras 38. namā viņa dzīvoja.

Pieminot Valeriju Seili, līdz 4. jūlijam Latgales Kultūrvēstures muzejs piedāvā tematiskās izstādes “Politiķei, pedagoģei un sabiedriskajai darbiniecei Valerijai Seilei 130” virtuālo versiju, kurā var sajust laiku, kad dzīvoja un darbojās izcilā latgaliete, kā arī iepazīties ar viņas devumu un atstāto kultūrvēsturisko mantojumu. Savukārt Rēzeknes Centrālā bibliotēka piedāvā virtuālo izstādi, kura būs skatāma bibliotēkas mājaslapā. Tajā apkopota biogrāfiskā un bibliogrāfiskā informācija no bibliotēkas elektroniskā kataloga, novadpētniecības datu bāzes un elektroniskajiem resursiem.

V.Seiles konkursa nolikums

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?