Rēzeknes pilsētas pašvaldība īsteno projektu “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Rēzeknes pilsētas pašvaldībā” (projekta Nr. 9.3.1.1/19/I/050). Projekta mērķis ir sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Rēzeknes pilsētas pašvaldībā, atbilstoši pašvaldības attīstības programmā noteiktajām prioritātēm.

Šī gada pirmajā ceturksnī ir uzsākti pārbūves darbi objektā Atbrīvošanas alejā 147A, Rēzeknē, kurā tiks izveidoti grupu dzīvokļi personām ar garīga rakstura traucējumiem. Būvdarbu veicējs SIA “Rufs”, būvuzraudzību nodrošina SIA “BaltLine Globe”, autoruzraudzību veic SIA “Ceturtais stils”. Līguma izpildes termiņš – 12 mēneši.

Grupu dzīvoklī nodrošina mājokli un individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā un, ja nepieciešams, sociālo aprūpi personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

Projekta ietvaros Atbrīvošanas alejā 147A, Rēzeknē paredzēts izbūvēt 16 dzīvokļus un koplietošanas telpas personām ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī veikt teritorijas labiekārtošanas darbus rezultātā izveidojot jaunu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu Rēzeknē.

Ēkas Atbrīvošanas alejā 147a, Rēzeknē pārbūves un piegulošās teritorijas labiekārtošanas būvdarbu izmaksas – 1 010 417,12 eiro, būvuzraudzības izmaksas – 18 101,60 eiro un autoruzraudzības izmaksas – 5445,00 eiro.

Projekts tiek īstenots 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” 1. kārtas ietvaros.

Informāciju sagatavoja Jekaterina Jefremova, Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes „Sociālais dienests” projektu vadītāja

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?