Rēzeknes slimnīca

Jau vairāku gadu garumā Rēzeknes slimnīca, kā sociāli atbildīgs uzņēmums, kam prioritāte ir cilvēks – gan pacients, gan darbinieks, strādā pie tā, lai reģiona iedzīvotāji saņemtu savlaicīgus un augstas kvalitātes veselības aprūpes pakalpojumus, savukārt uzņēmuma darbinieki būtu motivēti un novērtēti. Ilglaicīgi, tostarp arī Covid-19 krīzes izraisītos apstākļos, Rēzeknes slimnīca saviem darbiniekiem nodrošina:

  • sistemātisku atalgojuma palielināšanu;
  • prēmiju izmaksas;
  • sociālās garantijas;
  • darbinieku veselības apdrošināšanas polises;
  • darba apstākļu uzlabošanu (veicot slimnīcas nodaļu rekonstrukciju un slimnīcai piegulošās teritorijas labiekārtošanu, iegādājoties inovatīvu aprīkojumu, uzlabojot drošību, tādā veidā vairojot darbinieku emocionālo gandarījumu).

Rēzeknes slimnīca, gadu no gada palielina veselības aprūpes darbinieku atalgojumu. Lai nodrošinātu sistemātisku veselības darbinieku atalgojuma paaugstināšanu, slimnīca optimizē citas izmaksas, kā rezultātā ārstniecības personu atalgojuma īpatsvars piecu gadu periodā audzis līdz pat 70% no kopējiem slimnīcas gada izdevumiem. 2020. gadā slimnīcas kopējais algu fonds veidoja 11 566 884 eiro, no kuriem 87% bija ārstniecības personu atalgojums un tikai 3% bija visa administrācijas personāla darba samaksa.

Jāpiebilst, ka slimnīcā šobrīd nodarbināti 689 darbinieki, no kuriem:

  • 137 ārsti,
  • 283 māsas,
  • 80 māsu palīgi.
  • 189 pārējais personāls.

Atalgojums mēnesī slimnīcas ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām ir augstāks par valstī noteikto. Šo atalgojumu veido pamatalga, kā arī algas mainīgā daļa, kas atkarīga no darbinieka individuālās darba kapacitātes/snieguma – piemaksas par darbu naktī, brīvdienās, par īpašiem apstākļiem, par ambulatoro darbu, izmeklējumiem, operācijām u.c. Te arī jāpiebilst, ka slimnīca, pārorganizējot finanšu resursus, ik gadu rod iespēju saviem darbiniekiem izmaksāt prēmijas līdz 75% no darbinieka mēnešalgas, saskaņā ar ikgadējo darbības un tās rezultātu novērtējumu.

Lai gan veselības aprūpē turpinās ārkārtas situācija, un valdības noteiktās piemaksas Covid-19 ārstniecībā un ierobežošanā iesaistītajiem mediķiem un darbiniekiem slimnīca atpakaļ saņem ar vairāku mēnešu laika nobīdi, slimnīca, salīdzinot ar citām ārstniecības iestādēm valstī, rod iespēju ik mēnesi, pilnā apmērā izmaksāt valstī paredzētās piemaksas līdz pat 100% apmērā no mēnešalgas personālam par darbu ar Covid-19 pacientiem.

Slimnīcas prioritārais uzdevums ir augsta darba efektivitāte un darba kultūra.

Ārkārtējās situācijas apstākļos noteikto ierobežojumu rezultātā, kā arī cilvēku piesardzības dēļ, pacientu aktivitāte samazinās, bet līdzīgi kā citiem operatīvajiem dienestiem, kas nodrošina palīdzības sniegšanu 24 stundas 7 dienas nedēļā, ir nepieciešams uzturēt slimnīcu patstāvīgā gatavības režīmā, reaģējot arī uz Covid-19 izraisītajām sekām. Tādēļ, lai ārkārtas situācijas laikā, paaugstināta riska un samazināta pacientu skaita apstākļos, nemazinātu slimnīcas veselības aprūpes darbinieku skaitu, darbs slimnīcas nodaļās tika pārorganizēts, saglabājot gan nemainīgu darbinieku skaitu, gan darba algas.

Ņemot vērā slimnīcā ieviesto motivējošo atalgojuma sistēmu, kas paredz darba samaksas apmēru atbilstoši faktiski padarītajam darbam un nostrādātajam darba laikam, ir svarīgi  turpināt sniegt kvalitatīvus veselības aprūpes iedzīvotājiem vienlaicīgi nodrošinot uzņēmuma finansiālo stabilitāti un epidemioloģisko drošību.

Slimnīcā ieviestā atalgojuma mainīgā daļa ļauj materiāli novērtēt ārstniecības personāla darba intensitāti, sarežģītību, paveiktā darba apjomu un specifiku. Ik gadu valsts piešķirtais finansējums, kas ietverts valsts apmaksāto pakalpojumu tarifos tiek izlietots mērķtiecīgi un pamatoti, ievērojot līgumā ar Nacionālo veselības dienestu noteiktos principus.

Tikai uz pacientu orientēts darbinieks, kas godprātīgi izpilda iepriekš minētos kritērijus, savu darbu, saņem atalgojumu, kas ir krietni augstāks par vidējo. Ieguvēji ir pacienti un sabiedrība kopumā. Slimnīca nepārtraukti vērtē un uzlabo darbinieku atalgojuma sistēmu, ievieš papildus sociālās garantijas, jo apmierināts, par nākotni drošs darbinieks var sniegt kvalitatīvus uz pacientu orientētu pakalpojumus.

Neskatoties uz izaicinājumu piesātināto situāciju iedzīvotāju veselības aprūpes jomā, Rēzeknes slimnīca ir un būs viens no lielākajiem un stabilākajiem darba devējiem reģionā, un uzticams veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs reģiona un visas Latvijas iedzīvotājiem.

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?