Ceturtdien, 17. jūnijā, Rēzeknes pilsētas dome apstiprināja Rēzeknes pilsētas pašvaldības 2020. gada publisko pārskatu, kurā apkopota informācija par pagājuša gada budžeta izpildi, pilsētas ekonomisko attīstību, līdzdalību sadarbības projektos, pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējumu un citiem pašvaldības rādītājiem.

Publiskā pārskata saturs izstrādāts, vadoties pēc Ministru kabineta noteikumu Nr. 413 “Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” vadlīnijām un informācija tajā sakārtota pēc vairākiem satura punktiem:

  • Pamatinformācija par Rēzekni;
  • Ekonomiskās attīstības rādītāji;
  • Pašvaldības budžets;
  • Nekustamā īpašuma vērtējums divos iepriekšējos gados;
  • Attīstības plānošanas dokumentu īstenošana;
  • Ielu stāvokļa raksturojums;
  • Starptautiskā sadarbība;
  • Iedzīvotāju informētības un līdzdalības veicināšana;
  • Pielikumi (revidentu ziņojums, lēmums par finanšu pārskata apstiprināšanu).

Pārskats pieejams Rēzeknes pilsētas domes Iedzīvotāju apkalpošanas centrā (Atbrīvošanas alejā 93) un sadaļā Pašvaldība/Normatīvie akti/Gada pārskats.

Prezentācija

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?