Jūnija sākumā Rēzeknes pašvaldība parakstīja līgumu ar SIA “Ceļi un Tilti” par Rīgas ielas rekonstrukciju. Kopējā līguma summa ir 2 096 918 eiro, par šiem līdzekļiem Rīgas iela tiks rekonstruēta 2,6 km garumā, sākot no Nikodema Rancāna ielas līdz pat Viļakas ielai (pilsētas robeža).

Atgādināsim, ka ielas rekonstrukcija ir sadalīta divos atsevišķos posmos. No pilsētas robežas līdz dzelzceļa tiltam Rīgas iela tiks rekonstruēta pilnā apjomā, tas ir, tiks nomainītas visas komunikācijas, ielas apgaismojums, lietusūdens kanalizācijas sistēma, visā šī posma garumā ielas vienā pusē parādīsies jauns trotuārs. Rīgas ielas posmā no dzelzceļa tilta līdz Nikodema Rancāna ielai tiks nomainīts asfalta segums. Īpaša uzmanība tiks pievērsta iedzīvotāju, kas izmanto sabiedrisko transportu, ērtībai. Pieturas Rīgas ielā tiks aprīkotas ar piebraucamajām kabatām, kā arī pieturvietās tiks uzstādīti paviljoni. Pēc rekonstrukcijas Rīgas iela kļūs ērtāka ne vien autovadītājiem, bet arī velosipēdistiem – pilnā apjomā rekonstruējamajā ielas posmā parādīsies veloceliņš.

Kā pastāstīja projekta vadītājs, Pilsētvides un attīstības pārvaldes vadītāja vietnieks Imants Mekša, Rīgas ielas rekonstrukcija ir svarīga arī investoru piesaistei Rēzeknē. Šobrīd tiek izstrādāts detalplānojums zemesgabalam Bērzu ielā 2. Plānots sadalīt šo lielo zemesgabalu vairākos mazos un piedāvāt tos ražotņu izvietošanai. Un, protams, labi piebraucamie ceļi būs papildus ieguvums potenciālajiem nomniekiem vai pircējiem.

Būvdarbi Rīgas ielā sāksies jau jūlijā, šobrīd tiek saskaņotas visas nepieciešamās satiksmes un apbraukšanas shēmas būvdarbu laikā.

Rīgas ielas rekonstrukcija ir viens no programmas “Izaugsme un nodarbinātība” (specifiskais atbalsta mērķis 5.6.2. “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”) projekta “Biznesa klastera attīstība Rēzeknes pilsētā un komercdarbības atbalsta infrastruktūras izveide” galvenajiem mērķiem.

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?