XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki 2021. gadā notiks netradicionālā un epidemioloģiskajai situācijai pielāgotā formātā, un to norises laiks paredzēts no 2. jūlija līdz 30. oktobrim.

Izglītības un zinātnes ministrija norādīja, ka Svētku rīkotāji un mākslinieciskās komandas, ņemot vērā epidemioloģiskās tendences, dalībnieku un kolektīvu iespējas darboties un citus apstākļus, kā optimālāko variantu svētku realizācijai, t.i., bērnu snieguma atspoguļošanai, redz videoierakstu konceptu. Svētku kopējo programmu veidos dažādas norises kora dziedāšanā, vokālajā mūzikā, instrumentālajā mūzikā, dejā, vizuālajā, vizuāli plastiskajā mākslā, folklorā. Tās tiks filmētas un/vai translētas Latvijas televīzijā un citās digitālajās platformās.

Koru koncerta “Dziesmubērns” norisi visbūtiskāk ietekmēja epidemioloģiskā situācija, tādējādi koru individuālie video sveicieni netradicionālā veidā no kultūrvēsturiskajiem novadiem, no dažādām vietām tiks veidoti vienotā koncertpriekšnesumā. Savukārt koru koncerta “Dziesmu koks” norise tiek plānota rudenī ar atspoguļošanu LTV kā Svētku noslēguma pasākums. Lielkoncerta tautas deju “Svinēt sauli” videoklipa izveidē no 17. maija līdz 26. maijam piedalījās 629 deju kolektīvi ar 12 tūkstošiem dejotāju, attālināti izdejojot savu deju un kopumā veidojot vienotu video klipu – šā laika liecību par dejošanu tiešsaistes un attālinātā mācību procesa apstākļos. Pūtēju orķestru koncerta “Skaņu rota Latvijai”, tautas mūzikas koncerta “Līdz pašām debesīm” dalībnieki tiek filmēti, radošajai darba grupai ierodoties pie kolektīviem. Folkloras kopu programma “Rotā saule, rotā bite” jau no maija sākuma tiek ierakstīta video formātā. Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas projektā  “Radi rotājot” jau 2020. gadā tapušie darbi tiks parādīti izstādē jūlijā, savukārt 2021. gadā tapušie darbi tiks demonstrēti reģionos un atspoguļoti katalogos.

Īpašs paldies visiem Rēzeknes pilsētas 580 Svētku dalībniekiem par uzticību, izturību, prieku, ticību, muzicēšanu, raito dejas soli un skanīgām balsīm arī attālinātajā formātā!

Par nerimstošo atbalstu, svētku norišu plānošanu, organizēšanu un tradīcijas popularizēšanu milzīgs paldies XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Rēzeknes pilsētas kolektīvu virsvadītājiem – Svetlanai Bilinskai, Inese Indriksonei, Sandrai Starei, Nanditai Kirejevai.

Lepojamies, ka rēzekniešus ar savu klātesamību, pozitīvismu un horeogrāfijām iepriecina tautas deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” virsvadītājs Ilmārs Dreļs.

Bērnu un jauniešu degsme, vēlme būt svētku ritumā nebūtu iespējama bez viņu vecāku, pedagogu, kolektīvu vadītāju, izglītības/kultūras iestāžu vadītāju nesavtīgās atdēvēs, darba, iedvesmas, mudinājuma un Rēzeknes pilsētas domes, Izglītības pārvaldes līdzdalības, īpašs paldies Arnoldam Drelingam un Vitai Mežorei. Par Svētku kolektīvu video sveicienu nodrošināšanu paldies izskan pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” direktorei Kristīnei Kokorevičai un videogrāfam/fotogrāfam Mārim Justam.

Īpaša pateicība Rēzeknes pilsētas skolu jaunatnes 32 kolektīviem un 34 vizuāli/plastiskās mākslas dalībniekiem, kurus vada 32 vadītāji: koru vadītāji Svetlana Bilinska, Aija Cīrule-Leiduma, Ināra Skrule, Iveta Kepule, Tatjana Davidovska, Larisa Kravčenko, Solvita Pavlovska, Dace Viša, Jānis Veļičko; tautas deju kolektīvu vadītāji Inese Indriksone, Diāna Gurgāne,  Ingūna Zeiļa, Vineta Āboliņa, Sandra Juste, Maira Gribuste, Inga Peļņa, Marika Vaičule, Gunta Sidorova; pūtēju orķestru vadītāji Jānis Pavlovskis, Deniss Smirnovs; folkloras kopu vadītāji Sandra Stare, Elīna Reinika, Anita Klovāne; mazo mūzikas kolektīvu vadītāji Svetlana Bilinska, Silvija Slavika; vizuālās mākslas jomas kolektīvu vadītāji Nandita Kirejeva, Jevģēnija Dudukalova, Skaidrīte Romančuka, Maija Gailuma, Svetlana Patmalniece, Silvija Deičmane, Antoņina Vasiļjeva.

Noslēdzot sarežģīto, bet radošas un organizatoriskas pieredzes bagāto Svētku procesu, 20. jūlijā pie Pilskalna tiek aicināti Rēzeknes pilsētas Svētku kolektīvi kopā ar saviem vadītājiem piedalīties Dziesmu un deju svētku ceļa “Saulesvija” pieturā, lai vēlreiz apliecinātu savu esību, varējumu, piederību Notikumam un saņemtu no Svētku organizatoriem Pateicības un individualizētās dāvaniņas. Tikšanās plānota apmēram vienas stundas garumā atbilstoši epidemioloģiskajiem nosacījumiem.

Turpinām mīlēt deju, dziesmu, mākslu, mūziku un muzicēšanas dažādību arī turpmāk, bet šogad – svinēsim svētkus attālināti!

Svētki ir tur, kur esam mēs! Svētki ir tādi, kādi esam mēs! #CITĀDISVĒTKI

Nākamie – XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki tiek plānoti 2025. gadā.

XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Rēzeknes pilsētas koordinatore Ilona Stramkale

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?