Biedrība “Eņģeļi ar mums” projektā “Atver savu sirdi” organizēja aktivitāti “Tēja ar ģimenēm”. Ģimenes, kuras audzina bērnus un jauniešus ar īpašām vajadzībām, biedrības valdes locekļi, sporta kluba “Spāks”, biedrības “Rēzeknes māmiņu klubs”, sporta biedrības “SEDNA” pārstāvji,  Rēzeknes pilsētas domes deputāte Olga Strode, Austumlatvijas radošo pakalpojumu centra “Zeimuļs” Jauniešu atvērtā centra “JACis” jaunatnes darbiniece Karīna Muhamberga-Jermakova pulcējās, lai kopā diskutētu par ģimenēm draudzīgas vides veidošanu, veicinot bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām integrāciju. Lai nodrošinātu epidemioloģisko drošību, aktivitāte notika divās grupās, katra no tām tikās savā laikā.

Tēja ar ģimenēm sākās ar interesantām kartīšu spēlēm “Stāstu stāstiem izstāstīju”, kuru laikā katrs dalībnieks atbildēja uz interesantiem jautājumiem, stāstīja stāstus par saviem piedzīvojumiem, nākotnes plāniem un izaicinājumiem. Spēle iedrošināja un atvēra atklātai sarunai, palīdzēja nodrošināt pozitīvu un atbalstošu atmosfēru. Projekta “Atver savu sirdi” brīvprātīgie prezentēja labestības akciju “Pieslēdzies labestībai!”, nolasot vairākas svarīgās atziņas, kuras ģimenes ir izteikušas savos pieredzes stāstos.

Uzsākot diskusiju, dalībnieki tika sadalīti nelielās grupās. Katrai grupai bija sava konkrēta tēma  – sadarbība un tās iespējas, atbalsts ģimenēm, izglītība un finansējums. Katrā grupā ar dalībniekiem darbojās eksperts, kurš palīdzēja noteikt galvenās iespējas un draudus tēmas ietvaros. Grupas prezentēja savu paveikto darbu, papildināja citu grupu darbu un mainījās savā starpā ar tēmām. Diskusijas rezultātā radās jaunas idejas, kuru realizācija ir iespējama bez papildus finansējuma un ar jau pieejamiem resursiem.

Tēmas “Sadarbība un tās iespējas” galvenās atziņas:

 • Ir nepieciešama dažādu jomu biedrību apvienošana, organizējot kopīgus pasākumus. Piemēram, sporta klubi varētu iesaistīties sportisku pasākumu organizēšanā bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām.
 • Sadarbība ir pamats ģimeņu veiksmīgai integrācijai, biedrībām kopā ar pašvaldībām ir jāpārdomā brīvā laika pasākumi visiem, iesaistot sociālā riska grupas ģimenes. Viena no idejām bija kopīgi pārgājieni un radošās darbnīcas.
 • Ģimenēm trūkst informācijas par NVO sektora atbalsta iespējām, tāpēc biedrībām ir nepieciešamas veidot pieejamus informācijas avotus, izplatīt un popularizēt savu darbu.
 • Izteikto speciālistu trūkumu risināt kopā ar citām biedrībām, aicinot speciālistus no citām pilsētām.
 • Veidot publisko vietu pieejamību bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām, sadarboties kopā ar dažāda veida uzņēmējiem.
 • Biedrībai “Eņģeļi ar mums” un “Rēzeknes Māmiņu klubam” kopā ir jāapvienojas integrējošu projektu izstrādei un realizācijai, kuru ietvaros notiktu gan izglītojoši, gan brīvā laika pasākumi ģimenēm.

Tēmas “Atbalsts ģimenēm” galvenās atziņas:

 • Ģimenes ir jāiedrošina lūgt atbalstu un nebaidīties atzīt to, ka ir nepieciešama palīdzība. To ir iespēja paveikt, nodrošinot bezmaksas vecāku atbalstu grupas, psihoterapeitu, mākslās terapeitu vai psihologu nodarbības.
 • Mammas, kuras jau ir saņēmušas atbalstu, ir gatavas palīdzēt arī citām ģimenēm, aicina pievienoties biedrībai un kopā darboties, veidojot labāku nākotni un uzlabojot dzīves kvalitāti bērniem.
 • Nepieciešams veidot NVO tīklu, kurš apvienotu vienas jomas organizācijas un palīdzētu nodrošināt daudzpusīgu atbalstu ģimenēm. Katrai organizācijai ir savi resursi (cilvēkresursi, tehniskie, materiālie, pieredze u.c.), kurus apvienojoties būtu iespēja veidot jaunas atbalsta iespējas, uzlabot esošo kvalitāti.
 • Tiek sniegts dažāda veida atbalsts gan no valsts, gan arī no pašvaldības.
 • Ģimenēm, kuras audzina bērnus un jauniešus, ir nepieciešamas atbalsts aukļu nodrošināšanai, lai būtu iespēja “atelpas brīdim”, apmeklēt speciālistu. Liela nozīme tam ir vasaras periodā – mammām, kuras vienas audzina bērnus, nav iespējas pat doties strādāt.
 • Nepieciešams veidot “Brīvbodi”, kur mammas varētu apmainīties ar dažādām mantām, drēbēm u.c., kas palīdzētu sniegt atbalstu grūtībās nonākušām ģimenēm.

Tēmas “Izglītība” galvenās atziņas:

 • Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs “Zeimuļs” piedāvā interešu izglītības programmas dažāda vecuma bērniem, t.sk. tiek piedāvātas nodarbības bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām. ARPC  JAC “JACis” uzņem ikvienu un jauniešiem ir iespēja neformālā vidē izglītoties, integrēties un lietderīgi pavadīt brīvo laiku.
 • Ir izteikts profesionālās izglītības trūkums jauniešiem ar īpašām vajadzībām, netiek piedāvātas jauniešiem aktuālas programmas un nav sociālo uzņēmumu, kuri nodrošinātu viņiem darbavietas nākotnē.
 • Bērni un viņu vecāki nav gatavi pieņemt izglītības iestādēs bērnus ar īpašām vajadzībām. Ir nepieciešams veikt sagatavošanas darbu, piemēram, organizēt izglītojošas tikšanās vecākiem, kuru ietvaros tiek skaidrota gan integrācijas nozīme, gan arī kā bērnu mācīt pieņemt citādo, gan arī kā rīkoties neierastās situācijās.
 • Vecākiem no dažādām biedrībām ir jāorganizē pieredzes apmaiņas pasākumus, kuru ietvaros viņi dalītos savās zināšanās, iepriekš iegūtā pieredzē un kopā meklēt labākās problēmu risināšanas iespējas.

Tēmas “Finansējums” galvenās atziņas:

 • Biedrībām ir iespēja saņemt mērķdotāciju no pašvaldībām savu ideju realizēšanā, vairākas biedrības šo iespēju izmanto katru gadu pēc kārtas.
 • Trūkst zināšanu par dažāda veida finansēju piesaistīšanas iespējām un ES fondu finansējuma izmantošanu.
 • Ar jau esošiem resursiem vari izdarīt daudz un mainīt apstākļus – lieli darbi sākas ar maziem darbiem. Ir dažādas aktivitātītes un pasākumi, kuriem nav nepieciešami lieli ieguldījumi.
 • Jāsāk aktīvs darbs ar ziedotājiem, sponsoriem un atbalstītājiem. Nav obligāti jāvāc finansiāli ziedojumi, var ziedot savu laiku un darba prasmes, kļūstot par brīvprātīgo, vai arī uzņēmumi var ziedot savu preci.

Aktivitāte “Tēja ar ģimenēm” palīdzēja apvienoties ģimenēm un dažādu organizāciju pārstāvjiem, lai kopā risinātu dažāda veida izaicinājumus un sarežģījumus. Sadarbojoties un kopā meklējot risinājumus, var sasniegt jaunus panākumus un veidot ģimenēm draudzīgu vidi. Liels paldies visiem dalībniekiem un organizāciju pārstāvjiem par iesaistīšanos!

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

#NVOCovid2021 #AtverSavuSirdi #EņģeļiArMums

ARPC “Zeimuļs” interešu izglītības metodiķe Agita Gailiša

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?