Pašvaldības ēka pavasarī

Rēzeknes pilsētas dome aicina iedzīvotājus pieteikties darbam šādas komisijās:

 • Pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija,
 • Dzīvojamo māju privatizācijas komisija,
 • Ekonomikas attīstības un iedzīvotāju nodarbinātības komisija,
 • Kultūras komisija,
 • Sociālo jautājumu komisija,
 • Dzīvojamā fonda energoefektivitātes paaugstināšanas jautājumu komisija,
 • Veselības aprūpes komisija,
 • Tūrisma komisija,
 • Publisko pasākumu, piketu, sapulču un gājienu iesniegumu izskatīšanas komisija,
 • Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija,
 • Komisija darbam ar nevalstiskajām un sabiedriskajām organizācijām.

Saskaņā ar LR likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā”, piesakoties darbam Pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijā, Dzīvojamo māju privatizācijas komisijā, Kultūras komisijā vai Publisko pasākumu, piketu, sapulču un gājienu iesniegumu izskatīšanas komisijā, obligāti jānorāda visi pašlaik ieņemamie amati un darba vietas.

Pieteikumu (motivēts iesniegums un CV) līdz 2021. gada 15. jūlijam var iesniegt:

 • atstājot domes foajē Iedzīvotāju apkalpošanas centrā vai korespondences pastkastītē pie domes ēkas galvenajām durvīm (Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē),
 • iesūtīt elektroniski (parakstot ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi dome@rezekne.lv.

Pieteikuma veidlapa komisijām (amatpersonas)

Pieteikuma veidlapa komisijām

Uzziņas pa tālruni 64607604.

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?