Iedzīvotāji aicināti pieteikties darbam Rēzeknes pilsētas domes komisijās

Rēzeknes pilsētas dome aicina iedzīvotājus pieteikties darbam šādas komisijās: Pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija, Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, Ekonomikas attīstības un iedzīvotāju nodarbinātības komisija, Kultūras komisija, Sociālo jautājumu komisija, Dzīvojamā fonda energoefektivitātes paaugstināšanas jautājumu komisija, Veselības aprūpes komisija, Tūrisma komisija, Publisko pasākumu, piketu, sapulču un gājienu iesniegumu izskatīšanas komisija, Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija, Komisija darbam ar nevalstiskajām un sabiedriskajām organizācijām. Saskaņā … Turpināt lasīt Iedzīvotāji aicināti pieteikties darbam Rēzeknes pilsētas domes komisijās