daudzdzīvokļu mājas Rēzeknē

Rēzeknes pilsētas domes pārvalde “Sociālais dienests” informē, ka ar šā gada 1. jūliju ir stājušies spēkā vienoti nosacījumi mājokļa pabalsta saņemšanai visā Latvijā.

Tas nozīmē, ka ar 1. jūliju trūcīgās un maznodrošinātās ģimenes (personas) vairs nevarēs saņemt dzīvokļa pabalstu kā tas tika saņemts iepriekš (reizi kalendārajā gadā konstanta summa). Mājokļa pabalsta piešķiršanas kārtību turpmāk noteiks Ministru kabineta “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālā palīdzības saņemšanu”,  un tas tiks aprēķināts pēc vienotas formulas Pmaj = GMI + K – I, kur

  • GMI ir mājsaimniecības kopējais GMI līmenis,
  • K ir komunālo maksājumu kopsumma, kura aprēķinās pēc noteiktiem normatīviem, ko nosaka Ministru kabineta noteikumi,
  • I ir mājsaimniecības ienākumi.

Mājokļa pabalsta aprēķinā tiks ņemti vērā šādi izdevumi:

  • par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām);
  • par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģija, ūdens, dabasgāze, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana), ja tie nav ietverti īres maksā;
  • ar telekomunikāciju pakalpojumiem un internetu saistītie izdevumi, kā arī izdevumi par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju.

Lai saņemtu mājokļa pabalstu, Sociālajā dienestā ir jāiesniedz iesniegums mājokļa pabalsta saņemšanai un izdevumus apliecinoši dokumenti (pēdējie, aktuālie rēķini par komunālajiem pakalpojumiem).

Jautājumu gadījumā, lūdzam sazināties ar sociālās palīdzības nodaļas darbiniekiem:

  • sociālās darbinieces – Vineta Zirnīte, tālr. 27334457, e-pasts vineta.zirnite@rezekne.lv, Sandra Stubure, tālr. 26639111, e-pasts sandra.stubure@rezekne.lv;
  • sociālās palīdzības organizatores – Ruta Derbakova, tālr. 28657110, e-pasts ruta.derbakova@rezekne.lv, Alla Nikulina, tālr. 28334734, e-pasts alla.nikulina@rezekne.lv, Nadežda Nikitina, tālr. 27332267, e-pasts nadezda.nikitna@rezekne.lv, Ināra Peļņa, tālr. 26658062, e-pasts inara.pelna@rezekne.lv;
  • nodaļas vadītāja – Alīna Klimone, e-pasts alina.klimone@rezekne.lv.

Sociālās palīdzības nodaļas vadītāja Alīna Klimone

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?