Pirmā Rēzeknes pilsētas domes sēde 2021

Rēzeknes pilsētas domes jaunā sasaukuma pirmajā kārtējā komiteju sēdē 19. jūlijā tika ievēlēti komiteju priekšsēdētāji un viņu vietnieki. Atgādināsim, ka saskaņā ar Rēzeknes pilsētas domes nolikumu deputāti strādā trīs komitejās: Kultūras, izglītības, sporta, veselības, sociālo un darba lietu komitejā, Pilsētas attīstības, infrastruktūras un sabiedriskās kārtības komitejā un Finanšu un budžeta komitejā.

Kultūras, izglītības, sporta, veselības, sociālo un darba lietu komitejā par priekšsēdētāju izraudzīta Lidija Ostapceva, par viņas vietnieci – Kristīne Kokoreviča. Tāpat šajā komitejā strādās Ināra Groce, Olga Strode, Vladimirs Bogdanovs un Aleksejs Grehovs.

Pilsētas attīstības, infrastruktūras un sabiedriskās kārtības komiteju vadīs Aleksejs Stecs, par viņa vietnieku kļuva Aleksejs Grehovs. Ar pilsētas attīstību, tās infrastruktūru un sabiedrisko kārtību saistītos jautājumus skatīs arī Aleksandrs Bartaševičs, Voldemārs Platacis, Jāzeps Korsaks un Aleksandrs Irišins.

Saskaņā ar Latvijas likumdošanu, par Finanšu un budžeta komitejas priekšsēdētāju automātiski kļūst pašvaldības priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs, prombūtnes laikā viņu aizvietos Aleksejs Stecs. Šajā komitejā strādās arī Lidija Ostapceva, Juris Guntis Vjakse, Ināra Groce, Leila Rasima, Olga Strode un Aleksandrs Irišins.

Pagaidām, kamēr ir spēkā ierobežojumi Covid-19 izplatības ierobežošanai, notiek visu domes komiteju apvienotās sēdes, kurās vienlaikus piedalās visu domes pastāvīgo komiteju locekļi.

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?