Saulesvija

Krāšņi un skanīgi Rēzeknes pilsēta sagaidīja XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku auto “Saules ripu”, lai kopā ar Svētku vēstnešiem piedalītos noslēguma Svētku gājienā “Saulesvija”.

“Esmu laimīga, ka Saulesvijā varēju būt tieši Rēzeknē, gūstot jaunas, pozitīvas svētku emocijas, vēlreiz pārliecinoties, ka kopā mums izdodas!”, tā  Svētku izpilddirektore , Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra Neformālās izglītības departamenta direktore Agra Bērziņa.

20. jūlijā pa Rēzeknes promenādi, sākot ar Rēzeknes 5. vidusskolas kolorīto sveicienu, tālāk skanīgo Rēzeknes 6. vidusskolas sveicienu, devās Svētku auto, lai uzgavilētu visiem Svētku dalībniekiem! Svētku vēstnese Agra Bērziņa un Svētku sveicinātāja Katrīna Griga uzgavilēja un paldies teica visiem Rēzeknes pilsētas izglītības un kultūras iestāžu kolektīvu vadītājiem par radošo un pašaizliedzīgo veikumu Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norisēs #dziediundejo2021, Svētku Pateicības par radošu un emocionālu līdzdalību, somiņas un nozīmītes saņēma katrs Svētku dalībnieks; Atzinību par ieguldījumu un pašaizliedzību Svētku norisēs saņēma jomu virsvadītājas: koru mākslā – Svetlana Bilinska, tautas dejā – Inese Indriksone, vizuālajā mākslā – Nandita Kirejeva, folklorā – Sandra Stare; Svētku Pateicība par atbalstu un uzticēšanos Svētku norisēm izteikta Rēzeknes pilsētas domei, domes priekšsēdētājam Aleksandram Bartaševičam, Izglītības pārvaldes vadītājam Arnoldam Drelingam un viņa radošajai grupai. Savā svētku uzrunā A.Drelings uzmundrinājuma un pateicības vārdus teica visiem Svētku dalībniekiem, paldies par komandas darbu, par radošumu un līdziesaistīšanos tik nevienkāršajos dziesmu un deju svētkos.

Neskatoties uz netipiskiem, citādiem dziesmu un deju svētkiem, Rēzeknes pilsēta  vienmēr var lepoties ar kuplo dalībnieku skaitu, kvalitāti un māksliniecisko izpildījumu! Rēzeknes pilsēta lepojas ar 35 kolektīviem, 24 kolektīvu vadītājiem, 9 izglītības un kultūras iestādēm (Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija, Rēzeknes sākumskola, Rēzeknes 5. vidusskola, Rēzeknes 6. vidusskola, Rēzeknes poļu valsts ģimnāzija, Rēzeknes Katoļu vidusskola, Rēzeknes Tehnikums, ARPC “Zeimuļs”, pašvaldības aģentūra “Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs”) un 650 Svētku dalībniekiem. Jūs esiet tie, kas savas mākslinieciskās izpausmes atklāj citiem, kas izdara par vienu jūdzi vairāk kā citi, kas ir nesalaužami savā pārliecībā un uzticībā, jo savā darbā iegulda milzīgu sirdsdegsmi, talantu, pašatdevi un mīlestību. Paldies izglītības un kultūras iestāžu vadītājiem, vadības komandām gan par atbalstu ikdienā, gan par klātbūtni un aktīvu iesaistīšanos Saulesvijā. Jūs esat atbalsts un iedvesmas avots savu iestāžu kolektīvu vadītājiem, savukārt, kolektīvu vadītāji ir bērnu un jauniešu iedvesmotāji; vecāki – mūsu visu vislielākie atbalstītāji un palīgi! Paldies Rēzeknes pilsētas Saulesvijas vadītājiem, jauniešiem Elizabetei Bikovskai un Imantam Spīčam!

Paldies Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājam Arnoldam Drelingam, Metodiskā centra galvenajai speciālistei Vitai Mežorei, metodiķei Tatjanai Tokarevai par svētku norišu organizēšanu un atbalstu. Paldies par atbalstu un sadarbību Rēzeknes pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” direktorei Kristīnei  Kokorevičai, Rēzeknes gājiena “Saulesvija” režisorei Inārai Jaudzemai, skaņas operatoram Intam Salmiņam, foto un videogrāfam Mārim Justam.

Svētku vēstnese A.Bērziņa un Izglītības pārvades vadītājs A.Drelings svinīgi atklāja vienu no 43 pašvaldību unikālajiem plakātiem; kurš ceļos uz visām Svētku norisēs iesaistītajām izglītības un kultūras iestādēm, sākot ar ARPC “Zeimuļs”, bet no septembra līdz pat novembrim plakāts “paciemosies” visās izglītības iestādēs. Fotografējieties un iedzīviniet mirkļus, emocijas un sajūtas no XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norises #dziediundejo2021!

Uzgavilēsim katrs sev! Uzgavilēsim koristiem, dejotājiem, pūtējiem, muzicētājiem un māksliniekiem! Dzied un dejo Rēzeknē! Svētki ir tur, kur esam mēs! Svētki ir tādi, kādi esam mēs!

Lai jaunas idejas, prieks, enerģija un veselība! Paldies visiem!

XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Rēzeknes pilsētas koordinatore Ilona Stramkale

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?