SIA “Rēzeknes Namsaimnieks” vadītājs Pēteris Dzalbe informē par aktualitātēm iedzīvotājiem un uzņēmuma klientiem.

“2021. gadā mūsu klientu vidū radās neapmierinātība ar to, ka SIA “Rēzeknes Namsaimnieks” nepilda noteiktus darbus, ko bija pasūtījuši un apstiprinājuši mājas iedzīvotāji. Runa ir par pagalma teritoriju labiekārtošanu un māju renovāciju.

Pirms diviem gadiem mūsu uzņēmums saskārās ar projektētāju trūkumu, turklāt esošie tehnisko dokumentāciju nenodeva laikus. Savukārt patlaban ir cita problēma, – tirgū pieejamās būvkompānijas nepamatoti palielina piedāvāto darbu cenas, kas traucē dzīvojamā fonda un mājām piekrītošo teritoriju attīstību. Diemžēl būvnieki vēlas gūt virspeļņu, bet rēzeknieši tam nav gatavi. “Rēzeknes Namsaimnieks” šajā situācijā ir spiests pārtraukt atklātos konkursus par darbu veikšanu un no jauna meklēt būvkompānijas.

Būtībā cilvēki kļuvuši par situācijas ķīlniekiem. Mūsu rīcībā ir gatavi projekti. Ja runājam par renovāciju, ES struktūrfondu atbalsta programmu līdzfinansējumam ir noteikts maksimums, ko ir gatavi finansēt iedzīvotāji, taču neapdomāta miljonu ieguldīšana no valsts puses, lai tik vajadzīgais objekts tiktu sakārtots, radīja situāciju, ka būvorganizācijas ir orientētas tikai uz valsts pasūtījumiem. Bankas no savas puses arī vispirms vērtē cilvēka maksātspēju un iespēju palielināt maksājumu atkarībā no viņa ieņēmumiem. Rēzeknē, kur sociāli ekonomiskā situācija nav tāda kā, piemēram, Valmierā vai Ventspilī, tā rezultātā ir krietni mazākas izredzes paņemt aizņēmumu bankā.

Rezultātā “Rēzeknes Namsaimnieks” ir spiests iziet ārpus būvnozares Rēzeknē un meklēt būvorganizācijas citos reģionos. Pirmais rezultāts ir – mājas sienu Atbrīvošanas alejā 117 siltināja Gulbenes uzņēmums. Darbus veica diezgan ātri, kvalitatīvi un lētāk nekā piedāvā Rēzeknes firmas.

Citos gadījumos minēto problēmu risināšanai rīkojam sapulces ar iedzīvotājiem, lai no jauna apstiprinātu darbu tāmi. Līdz šim lēmuma pieņemšanai mums pietika ar pilnvarotā mājas vecākā piekrišanu, savukārt pašlaik mēs gaidām iedzīvotāju vairākuma piekrišanu, jo līdzfinansējums no iedzīvotāju puses tai pašai pagalma labiekārtošanai ir palielinājies par 30–40%, ņemot vērā pašreizējās cenas.

Līdzās būvdarbu problēmām aktuāls ir jautājums – kā atrast kompāniju, kas veic asfalta ieklāšanu. Šādām firmām ir vieglāk izpildīt valsts pasūtījumu un ieklāt 15 kilometrus garu ceļu nekā noasfaltēt pagalmu. Tāpēc māju iedzīvotāji Atbrīvošanas alejā 112, Rūpnīcas ielā 7 un Dārzu ielā 41 ir spiesti gaidīt, kad asfaltu ieklāt varēs firmas, ar kurām sadarbojas ģenerālais darbuzņēmējs. Vispār Rēzeknē šāda tehnika ir tikai SIA “Ceļi un tilti”, pārējie uzņēmumi ir atkarīgi no apakšuzņēmējiem. Jāpiebilst, ka asfalta cena pašlaik ir gandrīz vienāda ar bruģa cenu. Tāpēc, kad veiksim jaunus iepirkumus par pagalmu labiekārtošanu, asfalta vietā ieklāsim bruģi, bet ar fiksētu cenu, t.i., paši iepirksim materiālus. Tādējādi būvorganizācija nevarēs izvairīties no darbu izpildes un nespēlēsies ar cenām. Piemēram, ja iepērk bruģi Latvijas rūpnīcā un patstāvīgi to piegādā uz Rēzekni, jāmaksā divreiz mazāk nekā piedāvā būvnieki. Tas nav taisnīgi attiecībā pret cilvēkiem! “Rēzeknes Namsaimnieks” var to novērst. Runājot par citu materiālu izcenojumiem, jāatzīst, ka cenas arī ir palielinājušās par 10–15%, bet ne jau par 50%.

Ar kādiem nosacījumiem cilvēki ir gatavi ieguldīt savas mājas pagalmā? Kad iedzīvotāju finansējuma daļa ir 15–20 tūkst. eiro un var norēķināties gada laikā, nepalielinot iemaksas uzkrājumu fondā. Patlaban tie paši darbi izmaksā līdz pat 20–30 tūkst. eiro, un te bez variantiem jāapsver un jāapspriež lēmums par iemaksu palielināšanu mājas uzkrājumu fondā, un, kā jau teicu, ne visi tam ir gatavi.

Pievērsīsimies renovācijai. Notiek pārrunas ar Ludzas, Preiļu, Jēkabpils, Daugavpils kompānijām, lai piesaistītu papildspēkus renovācijai par saprātīgām cenām. Te runāju par cenām, kas ļauj, ietaupot uz apkures, atmaksāt kredītu par renovāciju. Būtībā citādi mēs nevaram realizēt projektu, ekonomijas efektam jābūt.

Ņemot vērā problēmas ar būvniekiem, varu prognozēt: ja šī situācija turpināsies vēl ilgi, trīs–četras mūsu apsaimniekotās mājas var zaudēt ES struktūrfondu līdzfinansējumu 50% apmērā. Tas tiesa, ka ir pieejama jauna programma, kurā var dabūt 100% aizņēmumu ar 3,5% likmi mājas daļējai renovācijai un pagalma teritorijas labiekārtošanai, bet mēs jau esam nodemonstrējuši cilvēkiem uz citu piemēriem, ka renovācija ir efektīva. Cilvēks pats nosaka savu komforta līmeni, kā arī var atmaksāt aizņēmumu pirms termiņa. Tāda ir būtība – renovējot māju, tiek ņemts vērā, ka tajā dzīvo cilvēki ar dažādu ienākumu līmeni. Taču jebkurā gadījumā pēc renovācijas komunālo maksājumu kopsumma pat kopā ar kredītmaksājumu ir mazāka nekā pirms renovācijas.”

Pašvaldības izdevums “Rēzeknes vēstnesis”

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?