Kultūras ministrija (KM) atkārtoti izsludinājusi konkursu uz Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas (JIRMV) direktora amatu, iepriekš organizētajam konkursam noslēdzoties bez rezultāta. Pretendenti aicināti pieteikumus KM iesniegt mēneša laikā – līdz 8. septembrim.

Informācija par prasībām pretendentiem, pieteikšanās kārtību un iesniedzamajiem dokumentiem pieejama KM tīmekļvietnē.

JIRMV direktora galvenie pienākumi ir plānot, vadīt un koordinēt mūzikas vidusskolas darbu, nodrošinot tās mērķu un uzdevumu izpildi, pārstāvēt skolas intereses valsts un pašvaldību iestādēs, komercsabiedrībās un tiesu iestādēs un nodrošināt skolas finansiālo, juridisko un administratīvo darbību tās mērķu un uzdevumu īstenošanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Galvenās prasības direktora amata pretendentiem ir atbilstība Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajām prasībām, augstākā izglītība, vismaz 3 gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā, vismaz 3 gadu darba pieredze vadošā administratīvajā darbā izglītības vai kultūras institūcijā, teicamas latviešu valodas un labas vismaz 2 svešvalodu (t.sk. angļu valodas) zināšanas, vēlama darba pieredze projektu vadībā, zināšanas par izglītības iestādes darbību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, profesionālās izglītības jomu un tās attīstības tendencēm, zināšanas par valsts iestādes finanšu un budžeta vadības principiem, zināšanas par kultūras nozari (īpaši par mūzikas nozari), izpratne par profesionālās izglītības iestādes vadīšanu, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, komandas vadības prasmes un stratēģiskais redzējums.

Pieteikumā konkursam uz JIRMV direktora amatu jāiekļauj šādi dokumenti:

  • pieteikuma anketa (pieejama KM tīmekļvietnē www.km.gov.lv, sadaļā Vakances);
  • parakstīts dzīvesgājuma apraksts (Curriculum Vitae) latviešu valodā;
  • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (ja izglītības dokuments vai grāds iegūts ārvalstīs, pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds);
  • pretendenta izstrādāts JIRMV turpmākās darbības attīstības piedāvājums pieciem gadiem, kurā norādīti tā īstenošanas veidi un līdzekļi;
  • citi dokumenti, kurus pretendents/-e uzskata par nepieciešamu pievienot.

Amatam noteiktā bruto mēnešalga ir no 1354,00 līdz 2012,69 eiro atbilstoši MK noteikumiem Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” un KM noteikumiem par kārtību, kādā nosaka mēnešalgu KM padotībā esošo profesionālās vidējās izglītības iestāžu vadītājiem.

Ņemot vērā, ka KM saņēmusi JIRMV direktora Romāna Ivanova iesniegumu par darba attiecību izbeigšanu pēc paša vēlēšanās, amats ir vakants no šā gada 1. augusta.

Informāciju sagatavoja Edīte Matuseviča, Kultūras ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas referente

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?